Search for dissertations about: "Clinical chemistry Klinisk kemi nerve cell SH-SY5Y NOS PKC PLC Ethanol mAChR"

Found 1 swedish dissertation containing the words Clinical chemistry Klinisk kemi nerve cell SH-SY5Y NOS PKC PLC Ethanol mAChR.

  1. 1. Effects of ethanol on muscarinic acetylcholine receptors in nerve cells

    University dissertation from Murielle Hellsten Caron, Medical Neurochemistry, Lund University Hospital, 221 85 Lund

    Author : Murielle Hellsten Caron; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk kemi; Clinical chemistry; nerve cell; SH-SY5Y; NOS; PKC; PLC; Ethanol; mAChR;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING (Popularized summary in Swedish) Alkohol inta's för sina effekter på hjärnan och ger upphov till välbehagskänslor och berusning. Alkoholmissbruk är dock skadligt för hjärncellerna. READ MORE