Search for dissertations about: "Clinical chemistry"

Showing result 1 - 5 of 342 swedish dissertations containing the words Clinical chemistry.

 1. 1. Pilicides and Curlicides Design, synthesis, and evaluation of novel antibacterial agents targeting bacterial virulence

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet, Kemiska Institutionen

  Author : Erik Chorell; Umeå universitet.; [2010]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pilicide; curlicide; anti-virulence; chaperone usher pathway; antibacterial; pili; curli; Escherichia coli; biofilm inhibitor; 2-pyridone; peptidomimetic; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Bioorganic chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Bioorganisk kemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Pharmaceutical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Läkemedelskemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Organic synthesis; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Organisk syntes; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Infectious diseases; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Infektionssjukdomar; Biorganic Chemistry; bioorganisk kemi; Infectious Diseases; infektionssjukdomar; läkemedelskemi; läkemedelskemi; organisk kemi; Organic Chemistry;

  Abstract : New strategies are needed to counter the growing problem of bacterial resistance to antibiotics. One such strategy is to design compounds that target bacterial virulence, which could work separately or in concert with conventional bacteriostatic or bactericidal antibiotics. READ MORE

 2. 2. Insights into Covalent Chemistry for the Developmen­t of Biomaterials

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Daniel Bermejo-Velasco; Uppsala universitet.; [2019]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; hyaluronic acid; hydrogel; biomaterials; covalent chemistry; biomedical applications; MRI; Kemi med inriktning mot materialkemi; Chemistry with specialization in Materials Chemistry; Kemi med inriktning mot polymerkemi; Chemistry with specialization in Polymer Chemistry;

  Abstract : Covalent cross-linking chemistry is currently exploited in the preparation of biomaterial for biomedical applications. Choice of these chemistries for the preparation of biomaterials and bioconjugates strongly influences the biological output of these materials. READ MORE

 3. 3. Human glandular kallikrein 2 (hK2) in prostate cancer: Clinical and Methodological studies

  University dissertation from Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Author : Charlotte Becker; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk kemi; Clinical chemistry; screening; prostate cancer; PSA; Human glandular kallikrein; hK2; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Prostata cancer är en av de vanligast förekommande cancerformerna hos män i västvärlden och den vanligaste förekommande hos män i Sverige. Årligen diagnosticeras i Sverige ungefär 6000 fall och mer än 2000 avlider. Drygt 70% av alla som drabbas är äldre än 70 år medan endast ett fåtal är yngre än 50 år. READ MORE

 4. 4. Development of low affinity techniques for applications in clinical chemistry

  University dissertation from Department of Chemistry, Lund University

  Author : Lisa Leickt; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chromatography performance; acute myocardial infarction; antibodies; creatine kinase MB isoforms; lectins; low affinity interactions; weak affinity chromatography; Clinical chemistry; Klinisk kemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I vår kropp pågår ständigt interaktioner mellan olika molekyler. Det är dessa interaktioner som styr hur vi mår och vad som händer i kroppen. Många av dessa interaktioner är svaga, vilket gör att det krävs många sådana interaktioner samtidigt för att uppnå effekt. READ MORE

 5. 5. Development of a Method to Measure Plasma Levels of Activated Protein C in Complex with Protein C Inhibitor

  University dissertation from Clinical Chemistry, Malmö

  Author : Karin Strandberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; protein C inhibitor; activated protein C; hypercoagulability; deep vein thrombosis; Clinical chemistry; myocardial infarction; Klinisk kemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Blodpropp i artärer och vener kan orsaka hjärtinfarkt, ge upphov till blodpropp i benens djupt liggande vener (djup ventrombos) och även i lungan (lungemboli). Detta är vanliga sjukdomar som är potentiellt livshotande i den akuta situationen eller kan leda till komplikationer på lång sikt. READ MORE