Search for dissertations about: "Clinical decision support system"

Showing result 1 - 5 of 60 swedish dissertations containing the words Clinical decision support system.

 1. 1. Development and evaluation of a computerised decision support system for use in pre-hospital care

  University dissertation from Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ : School of Health Sciences

  Author : Magnus Hagiwara; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; prehospital care; patient assessment; clinical judgment; decision making; patient safety; human error; decision support; Prehospital akutsjukvård;

  Abstract : The aim of the thesis was to develop and evaluate a Computerised Decision Support System (CDSS) for use in pre-hospital care. The thesis was guided by a theoretical framework for developing and evaluating a complex intervention. The four studies used different designs and methods. READ MORE

 2. 2. Decision support in dementia care developing systems for interactive reasoning

  University dissertation from Umeå : Datavetenskap

  Author : Helena Lindgren; Patrik Eklund; Klaus-Peter Adlassnig; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Artificial intelligence; human-computer interaction; activity theory; argumentation; fuzzy logic; general logics; clinical decision support systems; cognitive disorder; dementia; differential diagnosis; clinical practice guideline; knowledge engineering; knowledge representation; cognitive ergonomics; interactive reasoning; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Computer Science; datalogi;

  Abstract : Demensvården i Sverige och i andra delar av världen har på olika sätt varit i fokus de senaste åren där man påtalat behovet att utveckla metoder och riktlinjer för hur vården ska bedrivas. Detta för att möta den växande andelen äldre människor som också utvecklar demenssjukdomar. READ MORE

 3. 3. Development and Evaluation of a Computerised Decision Support System for use in pre-hospital care

  University dissertation from Jönköping : School of Health Sciences

  Author : Magnus Hagiwara; Björn-Ove Suserud; Eldar Søreide; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; prehospital care; patient assessment; clinical judgment; decision making; patient safety; human error; decision support;

  Abstract : The aim of the thesis was to develop and evaluate a Computerised Decision Support System (CDSS) for use in pre-hospital care.The thesis was guided by a theoretical framework for developing and evaluating a complex intervention. The four studies used different designs and methods. READ MORE

 4. 4. Computerized decision support system in nursing homes

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Mariann Fossum; Anna Ehrenberg; Margareta Ehnfors; Anna Forsberg; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computerized decision support; intervention study; malnutrition; nursing documentation; pressure ulcer; qualitative content analysis; think-aloud interviews; usability evaluation; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Abstract : The overall aim of this thesis was to study the thinking strategies and clinical reasoning processes of registered nurses (RNs) and to implement and test a computerized decision support system (CDSS) integrated into the electronic health care record (EHR) to improve patient outcomes, i.e. READ MORE

 5. 5. Bring hypertension guidelines into play guideline-based decision support system for drug treatment of hypertension and epidemiological aspects of hypertension guidelines

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Mats Persson; Lars Hjalmar Lindholm; Bo Carlberg; Tom Mjörndal; Hans Ibsen; []
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Arterial hypertension; cardiovascular risk; clinical decision support system; drug treatment; guidelines;

  Abstract : .... READ MORE