Search for dissertations about: "Coastal morphology"

Showing result 1 - 5 of 9 swedish dissertations containing the words Coastal morphology.

 1. 1. Coastal morphology, mangrove ecosystem and society in North Brazil : elements determining options and resilience

  University dissertation from Stockholm : Stockholm University

  Author : Gesche Krause; Stockholms universitet.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Humanekologi;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Hydrographic and morphologic processes at Falsterbo peninsula - Present conditions and future scenarios

  University dissertation from Stockholm : Stockholm University

  Author : Sten Blomgren; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Hydrogeology; Wave climate; Unconfined aquifer; Shore protection; Sea-level rise; Numerical modeling; Kriging; Groins; Flooding; Greenhouse effect; Digital elevation model; Beach erosion; Coastal morphology; geographical and geological engineering; Hydrogeologi; teknisk geologi; teknisk geografi; Geophysics; physical oceanography; meteorology; Geofysik; fysisk oceanografi; meteorologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den tilltagande växthuseffekten förväntas innebära en global vattenståndshöjning samt klimatförändringar. En sådan utveckling är ogynnsam för låglänta sandkuster som de runt Falsterbohalvön. READ MORE

 3. 3. Variation in Silene vulgaris and S. uniflora (Caryophyllaceae): genetic diversity, gene flow and habitat selection

  University dissertation from Helena Runyeon, Department of Systematic Botany, Östra Vallgatan 18-20, S-223 61 Lund, Sweden

  Author : Helena Runyeon; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; taxonomy; Systematic botany; seed shapes; morphology; allele frequencies; hybridization; immigration history; allozymes; genetic diversity; geographic variation; Silene; Caryophyllaceae; phytogeography; chemotaxonomy. Physiology of nonvascular plants; Systematisk botanik; taxonomi; morfologi; kemotaxonomi. Växters fysiologi inte kärlväxter .;

  Abstract : Genetic and morphometric variation was studies in the three closely-related taxa Silene vulgaris (a widespread weed), S. uniflora ssp. uniflora (restricted to coastal habitats) and S. uniflora ssp. READ MORE

 4. 4. Mapping bathymetry From measurement to applications

  University dissertation from Stockholm : Department of Geological Sciences, Stockholm University

  Author : Benjamin Hell; Stockholms universitet.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ocean and coastal mapping; Digital Bathymetric Model; Geographical Information System; Applications of bathymetric data; Baltic Sea; Arctic Ocean; Seafloor morphology; Ocean circulation; NATURAL SCIENCES Earth sciences Other earth sciences; NATURVETENSKAP Geovetenskap Övrig geovetenskap; Marine Geoscience; marin geovetenskap;

  Abstract : Surface elevation is likely the most fundamental property of our planet. In contrast to land topography, bathymetry, its underwater equivalent, remains uncertain in many parts of the World ocean. Bathymetry is relevant for a wide range of research topics and for a variety of societal needs. READ MORE

 5. 5. Tracking environmental changes of the Baltic Sea coastal zone since mid-Holocene

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Faculty of Science

  Author : Wenxin Ning; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I min avhandling har jag studerat marina sedimentkärnor från två kustområden i SE Sverige, dels från Gåsfjärden, strax söder om Västervik i Småland, och dels från kusten utanför Karlskrona i Blekinge. Med syftet att studera hur Östersjöns kustmiljö har förändrats sedan mitten av Holocen (~5000 år sedan). READ MORE