Search for dissertations about: "Colorblindness"

Found 2 swedish dissertations containing the word Colorblindness.

 1. 1. Love ain't got no color? Attitude toward interracial marriage in Sweden

  University dissertation from Prinfo

  Author : Sayaka Osanami Törngren; Charles Westin; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interracial marriage; Attitudes; Race; Contact Hypothesis; Group position; Prejudice and stereotypes; Colorblindness; Perception of difference; Mixed methods;

  Abstract : Denna avhandling granskar majoritetssamhällets åsikter och attityder till “interracial marriage and relationships” (blandäktenskap och annan blandrelation). Populationen för denna granskning är ett representativt urval av befolkningen i Malmö, Sveriges tredje största stad. Studien drivs främst av två teoretiska inriktningar. READ MORE

 2. 2. Love ain't got no color? Attitude toward interracial marriage in Sweden

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Sayaka Osanami Törngren; Björn Fryklund; Anders Wigerfelt; Charles Westin; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interracial marriage; attitudes; race; Contact Hypothesis; group position; prejudice and stereotypes; colorblindness; perception of difference; mixed methods; Interrnarriage; attityder; race; kontakthypotes; gruppositioner; fördomar och stereotyper; färgblindhet; perception av skillnad; mixed methods; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Abstract : This dissertation focuses on the geographical area of Malmö, the third largest city in Sweden, and examines the majority society’s opinions and attitudes toward interracial dating, marriage and childbearing. The dissertation is driven by two theoretical frames: the theory of race as ideas constructed through the perception of visible differences and the theory of prejudice and stereotypes. READ MORE