Search for dissertations about: "Compiler Construction"

Showing result 1 - 5 of 16 swedish dissertations containing the words Compiler Construction.

 1. 1. Extensible Compiler Construction

  University dissertation from Department of Computer Science, Lund University

  Author : Torbjörn Ekman; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; numerical analysis; Computer science; attribute grammars; extensible compilers; context-sensitive transformations; declarative object-oriented programming; kontroll; system; numerisk analys; Datalogi; control; systems;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Automatisk analys av programkod är ett kärnområde inom datavetenskap. Det mest typiska verktyget inom detta område är en kompilator som översätter källkod till maskinkod, men det finns många likartade verktyg, exempelvis översättning mellan språkdialekter, kontroll av kodkonventioner samt automatisk omstrukturering av kod. READ MORE

 2. 2. Compiler optimizations in the presence of uncertain semantics

  University dissertation from Department of Computer Science, Lund University

  Author : Jacob Lidman; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Compiler Technology; Compiler Optimization; Fault Tolerance; Program Analysis;

  Abstract : As transistors sizes shrink and architects put more and more cores on chip, computer systems become more susceptible to outside interference. This interference can cause faults that manifest as unexpected and uncontrolled state transitions, possibly leading to costly or harmful consequences. READ MORE

 3. 3. Tailoring native compilation of Java for real-time systems

  University dissertation from Computer Science, Lund University

  Author : Anders Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; systems; numerical analysis; Java; embedded systems; real-time; aspect-oriented; object-oriented; Computer science; compiler construction; control; Datalogi; numerisk analys; system; kontroll;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish De vardagliga ting som omger oss, allt från leksaker till bilar, såväl som den utrustning som används i tillverkningen av dem innehåller ett växande antal inbyggda datorer. Inbyggda system är ofta ansvariga för kritisk funktionalitet, vilket leder till att en mängd tids- och resurskrav måste uppfyllas. READ MORE

 4. 4. Languages and Tools for Optimization of Large-Scale Systems

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Johan Åkesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Paper Machine Modeling; Plate Reactor; Languages for Physical Modeling; Compiler Construction; Dynamic Optimization; Modelica; Optimica; Manual Control; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Modellering och simulering är etablerade tekniker för att lösa designproblem inom många olika ingenjörsdiscipliner idag. Dedicerade språk, såsom Modelica, och effektiva mjukvaror finns också tillgängliga. READ MORE

 5. 5. Compiling Java for Real-Time Systems

  University dissertation from Department of Computer Science, Lund University

  Author : Anders Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; embedded systems; Compiler construction; real-ttime Java;

  Abstract : Our everyday appliances ranging from toys to vehicles, as well as the equipment used to manufacture them, contain an increasing number of embedded computers. Embedded software often implement functionality that is crucial for the operation of the device, resulting in a variety of timing requirements and resource utilization constraints to be fulfilled. READ MORE