Search for dissertations about: "Crying infant"

Showing result 1 - 5 of 6 swedish dissertations containing the words Crying infant.

 1. 1. The crying infant

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Author : Birgitta Wikander; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Crying infant; mother-infant relationship; fathers experience ofdelivery; mothers stress; advice; diary; locus of control.;

  Abstract : . Birgitta Wikander, Depertment of Clinical Neurosciences,Stress Research Section, Karolinska Institute and National Institute ofPsychosocial Factors and Health, Stockholm, Sweden.The crying infant. READ MORE

 2. 2. Infantile colic. Risk factors in pregnancy, maternal reports and outcome at 4 years of age

  University dissertation from Catarina Canivet, Department of Community Medicine, Malmö University Hospital, Lund University

  Author : Catarina Canivet; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infant; Crying; Incidence; Mother-Child Relations; Pregnancy; Anxiety; Psychology; Employment; Temperament; Socioeconomic Factors; Colic; Pediatrics; Pediatri; Follow-Up Studies;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish För ett halvsekel sedan publicerade den amerikanske barnläkaren Wessel en numera klassisk beskrivning av det skrikande kolikbarnet och dess omgivning, bekymrade och pressade föräldrar. Orsakerna till spädbarnskolik är fortfarande till stor del okända, och åsikterna om förebyggande åtgärder och behandling varierar avsevärt. READ MORE

 3. 3. Infants with colic - Parents’ experiences in short and long perspectives and the effect of acupuncture treatment on crying, feeding, stooling and sleep

  University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

  Author : Kajsa Landgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Baby; Interviews; Infantile Colic; Crying; Content analysis; randomised; stooling; feeding; phenomenological hermeneutic; Parents’ experiences; Long term effects;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Spädbarn med kolik – föräldrars upplevelse i ett kortare och ett längre perspektiv samt effekten av akupunktur på barnets skrik, ätande, avföringsmönster och sömn. Spädbarnskolik definieras som ett tillstånd där ett för övrigt friskt barn skriker och gnäller mer än tre timmar per dag mer än tre dagar i veckan. READ MORE

 4. 4. Striving to Promote Family Health after Childbirth Studies in Low-Income Suburbs of Dar es Salaam, Tanzania

  University dissertation from Uppsala : Uppsala University

  Author : Columba K Mbekenga; Uppsala universitet.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; First-time parents; postpartum; Health promotion; sexuality; informal support; qualitative; suburban Tanzania; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : Deeper understanding of family health and support after childbirth from the perspective of first-time parents and their informal support network is needed. Postpartum experiences and health concerns of first-time mothers and fathers and, discourses on sexuality and informal support after childbirth were explored in low-income, suburban areas in Ilala, Dar es Salaam, Tanzania. READ MORE

 5. 5. Procedural pain reducing methods and pain assessment in newborns

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Maria Gradin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : Our knowledge of pain in neonates has increased significantly during the last fifteen years.We now have an improved understanding of the pain system and of the negative effects of untreated pain. Advances in neonatal care have increased the nwnber of preterm and severely ill infants who are treated in neonatal intensive care units (NICU). READ MORE