Search for dissertations about: "Currency"

Showing result 1 - 5 of 57 swedish dissertations containing the word Currency.

 1. 1. Currency Markets - Equilibrium and Expectations

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Joakim Ekstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Economics; econometrics; Indeterminacy; Overlapping Generations; Temporary Equilibrium; Currency Prices; Exchange Rates; Expectations; Uncertainty;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av tre artiklar som med en teoretisk utgångspunkt valutamarknader och valutaprissättning. Framförallt undersöks vilken roll förväntningarna har vid prissättningen på valutor. READ MORE

 2. 2. Essays on Network Effects and Money

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Mikael Stenkula; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic systems; economic policy; ekonomiska system; ekonomisk politik; economic theory; econometrics; Economics; network externality; network effect; Euro; EMU; monetary union; parallel currencies; monetary reforms; monetary systems; money; Currency; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling består av fyra separata artiklar. Den gemensamma nämnaren för alla artiklarna är att de behandlar pengar och nätverkseffekter. En vara med nätverkseffekter är en vara där nyttan av varan är beroende av hur många andra individer som använder sig av varan. READ MORE

 3. 3. Temporary Equilibrium and Currency Prices

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Joakim Ekstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Perception of Value of Money in Unfamiliar Currencies

  University dissertation from Göteborg : Göteborg University

  Author : Amelie Gamble; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Money attitudes; Currency attitudes; Value of money; Price evaluation; Consumer choise;

  Abstract : The real value of money as well as the perceived value of money is subject to changes. Inflation and deflation are examples of changes in real value. It has been shown that these changes do not always correspond to changes in subjective value. READ MORE

 5. 5. Markov Regime Switching in Economic Time Series

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Ulf Erlandsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; forecasting; Markov switching; exchange rates; interest rates; business cycle; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; currency crisis;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens bidrag ligger inom området för Markov regimskiftesmodeller i tidsserieanalys. Den består av fem separata uppsatser som specifikt undersöker två statistiska frågeställningar, samt applicerar metodologin på fyra olika makroekonomiska områden. READ MORE