Search for dissertations about: "Cytologi"

Showing result 1 - 5 of 109 swedish dissertations containing the word Cytologi.

 1. 1. Integration of Molecular Biology and Morphology in Effusions with Focus on in situ Detection of Telomerase and its Components

  University dissertation from Faculty of Medicine, Lund University

  Author : Nooreldin Zendehrokh; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pathological anatomy; Patologi allmän ; patologisk anatomi; Diagnostics; Diagnostik; cancer; TRAP in situ; onkologi; Cytologi; cancerology; oncology; Cytology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; General pathology; Telomerase;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den viktigaste uppgiften inom den kliniska cytologin är att påvisa cancerceller i olika typer av cellprover. Många olika cancertumörer sprider sig till lungsäcken och bukhålan och ger då ofta upphov till vätska (exsudat) som innehåller cancerceller. READ MORE

 2. 2. Murine Systemic Lupus erythematosus : cellular regulation and molecular mechanisms behind the formation of autoantibodies in autoimmune disease

  University dissertation from Stockholm : Stockholm University

  Author : Marta E. Alarcón-Riquelme; Stockholms universitet.; [1994]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cytologi; Cellbiologi; Immunologi;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Gene Expression Studies of Hematologic Malignacies

  University dissertation from Divison of Clinical Genetics

  Author : Anna Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; extracellular fluids; Haematology; cancer; onkologi; Cytologi; oncology; Cytology; acute myeloid leukemia; acute lymphoblastic leukemia; normal hematopoietic cells; cDNA microarray; gene expression profiling; hematopoiesis; pediatric leukemia; fusion gene; Pediatrics; Pediatri; Clinical genetics; Klinisk genetik; cancerology; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Varje år insjuknar ca 460 personer i akut leukemi (blodcancer) i Sverige. Leukemi är en sjukdom som drabbar celler med viktiga funktioner i vårt immunförsvar och kännetecknas av att omogna celler ansamlas i framförallt benmärg och blod. READ MORE

 4. 4. Studies of radioactive cisplatin (191Pt) for tumour imaging and therapy

  University dissertation from Radiaiton Physics, Malmö University Hospital, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Author : Johan Areberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cytology; mice; in vitro; gamma camera; tumour imaging; platinum pharmacokinetics; cisplatin; radioactive; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Abstract : A radioactive variant of the cytostatic agent cis-dichlorodiammineplatinum(II), cisplatin, was synthesised from 191PtCl4. The 191Pt-cisplatin was found to be a sterile product of high radionuclide, radiochemical and chemical purity. READ MORE

 5. 5. Human glandular kallikrein 2 (hK2) in prostate cancer: Clinical and Methodological studies

  University dissertation from Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Author : Charlotte Becker; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk kemi; Clinical chemistry; screening; prostate cancer; PSA; Human glandular kallikrein; hK2; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Prostata cancer är en av de vanligast förekommande cancerformerna hos män i västvärlden och den vanligaste förekommande hos män i Sverige. Årligen diagnosticeras i Sverige ungefär 6000 fall och mer än 2000 avlider. Drygt 70% av alla som drabbas är äldre än 70 år medan endast ett fåtal är yngre än 50 år. READ MORE