Search for dissertations about: "DIAL"

Showing result 1 - 5 of 15 swedish dissertations containing the word DIAL.

 1. 1. Environmental Monitoring by Multi-Spectral Lidar Techniques

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Petter Weibring; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; non-linear optics; fluorescence spectroscopy; scattering; multi-spectral imaging; Atom- och molekylärfysik; atmospheric pollution; Atomic and molecular physics; laser; remote sensing; lidar; DIAL; Fysicumarkivet A:2002:Weibring;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I vår omgivning finns många gasformiga ämnen, vars egenskaper är sådana att de kan mätas med optiska metoder. Härvid kan man utnyttja det unika spektroskopiska fingeravtryck ämnena har. Det vill säga, att varje ämne absorberar ljus av olika färg (våglängd) på ett unikt sätt. READ MORE

 2. 2. Development of laser spectroscopy for scattering media applications

  University dissertation from Department of Physics, Lund University

  Author : Mats Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laserteknik; Laser technology; Atom- och molekylärfysik; Atomic and molecular physics; Fysik; Physics; coherent sampling; optical sensor; light absorption; noninvasive measurement; diode laser; scattering of light; laser spectroscopy; fluorescence spectroscopy; remote sensing; Lidar; DIAL;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I Nationalencyklopedin står det att spektroskopi är en metod för att studera molekyler, atomer och atomkärnor med hjälp av dess spektra. Man använder både elektromagnetisk strålning och partikelstrålning inom spektroskopin. Spektroskopi används inom astronomi, kemi, fysik och medicin. READ MORE

 3. 3. Laser Remote Sensing for Environmental Monitoring

  University dissertation from Division of Atomic Physics, Department of Physics, Faculty of Engineering, LTH, Lund University

  Author : Zuguang Guan; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; fiber-optic sensor; gas analysis; food-package monitoring; multiple scattering; zero-background measurement; diode laser spectroscopy; ecological study; aerosol; trace pollutant; LIDAR; laser-induced fluorescence; DIAL; methane monitoring;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sedan den industriella revolutionen har världen konfronterats med många miljöproblem, t.ex. luftföroreningar, surt regn, global uppvärmning, farligt avfall, ozonhålsproblematik, ”smog” och vattenföroreningar. READ MORE

 4. 4. Development and Application of Single-Ended Picosecond Laser Diagnostics

  University dissertation from Division of Atomic Physics, Department of Physics, Faculty of Engineering, LTH, Lund University

  Author : Billy Kaldvee; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Raman Scattering; Temporal Filtering; Picosecond Laser Diagnostics; Rayleigh Scattering; Laser-spectroscopy; DIAL; Laser Combustion Diagnostics; Lidar; Laser-induced Fluorescence; Laser-induced Incandescence; Fysicumarkivet A:2012:Kaldvee;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Föreställ dig ett stort rum med bara en liten fyrkantig, ungefär tio centimeter stor, öppning på en av väggarna. Rummet har fem meter långa väggar och är flera meter högt. Golv, tak och alla andra väggar är helt utan öppningar och är inte genomskinliga. READ MORE

 5. 5. Modeling and Simulation of Dial-a-Ride and Integrated Public Transport Services

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Carl Henrik Häll; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; dial-a-ride; simulation; optimization; modeling; paratransit; public transport; TECHNOLOGY Other technology; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper;

  Abstract : Traditional public transport systems are most often insufficient to provide a good transport service to everyone. Especially, it is not always possible for elderly and disabled persons to use the regular system consisting of timetabled services operating along fixed routes. READ MORE