Search for dissertations about: "DIS"

Showing result 1 - 5 of 90 swedish dissertations containing the word DIS.

 1. 1. The Strong Interaction in e+ e- Annihilation and Deep Inelastic Scattering

  University dissertation from Department of Theoretical Physics, Lund University

  Author : Jim Samuelsson; [1996]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Hadronization Discrete QCD; The Linked Dipole Chain Model; Elementary particle physics; quantum field theory; kvantfältteori; Elementarpartikelfysik; DIS; Gluons; Quarks; Strong Interaction; QCD; Fysicumarkivet A:1996:Samuelsson;

  Abstract : Various aspects of the strong interaction are considered. Correlation effects in the hadronization process in a string model are studied. A discrete approximation scheme to the perturbative QCD cascade in e+ e- annihilation is formulated. The model, Discrete QCD, predicts a rather low phase space density of "effectlve gluons". READ MORE

 2. 2. A Study of Parton Dynamics from Deep Inelastic Scattering Events Containing a Jet in the Forward Direction

  University dissertation from Department of Theoretical Physics, Lund University

  Author : Martin Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quantum field theory; Elementary particle physics; DIS; ep scattering; H1; jets; forward jet; small-x; parton dynamics; Elementarpartikelfysik; kvantfältteori; Fysicumarkivet A:2002:Karlsson;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Protonen, neutronen och elektronen utgör de grundläggande byggstenarna för materian i vårt universum. Emedan elektronen, som tillhör den grupp av partiklar som kallas leptoner, är "odelbar", är protonen och neutronen, som tillhör gruppen hadroner, i sin tur uppbyggda av mindre partiklar, kvarkar och gluoner (partoner). READ MORE

 3. 3. Analyses of Electron-Proton and Hadron-Hadron Collisions Using the Linked Dipole Chain Model

  University dissertation from Gabriela Miu, Sölvegatan 14A, SE-223 62 Lund, Sweden

  Author : Gabriela Miu; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; hadronic interactions; Kärnfysik; Nuclear physics; QCD; DIS; Fysicumarkivet A:2002:Miu;

  Abstract : In this thesis we perform phenomenological studies of Quantum Chromodynamics, as manifested in deeply inelastic electron-proton (DIS) and high-energy hadron-hadron interactions. Most of the results are obtained using the Linked Dipole Chain model (LDC). READ MORE

 4. 4. Jet Production and Parton Dynamics in Deep Inelastic Scattering

  University dissertation from Mattias Davidsson, Vårfrugatan 8A G2:2, 223 50 Lund, Sweden

  Author : Mattias Davidsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quantum field theory; Elementary particle physics; DIS; ep scattering; HERA; H1; jets; small-x; Parton Dynamics; Elementarpartikelfysik; kvantfältteori; Fysicumarkivet A:2001:Davidsson;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish All materia i vår värld består av protoner, neutroner och elektroner. För att förstå hur materian byggs upp av dessa partiklar behöver vi även förstå hur nukleonerna (protonerna och neutronerna) samt elektronerna (som vi i dagsläget anser vara grundläggande, "elementära") är uppbyggda, samt hur dess beståndsdelar (i fallet med nukleonerna) växelverkar med varandra. READ MORE

 5. 5. Nonlinear Evolution in High Energy QCD

  University dissertation from Theoretical High Energy Physics

  Author : Emil Avsar; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elementarpartikelfysik; quantum field theory; DIS; Elementary particle physics; Saturation; QCD; Small-x Physics; kvantfältteori; High energy interactions; cosmic rays; Kosmisk strålning; högenergi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish QCD vid höga energier är fortfarande inte väl förstådd. Svårigheter uppkommer ifrån en starkt icke-linjär dynamik, samt från icke-störningsmässiga fenomen. Analytiska beräkningar är oftast möjliga enbart för enkla leksaksmodeller, eller för asymptotiska energier. READ MORE