Search for dissertations about: "Decentralized Control"

Showing result 1 - 5 of 68 swedish dissertations containing the words Decentralized Control.

 1. 1. Relay Feedback and Multivariable Control

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

  Author : Karl Henrik Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; robotics; Automation; Frequency methods; Process control; Sequential control; Automatic tuning; Control education; Laboratory process; Performance limitations; Decentralized control; Multivariable zero; Multivariable systems; Hybrid control; Nonlinear dynamics; Limit cycles; Oscillations; Relay feedback; Sliding modes; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Återkoppling är en fundamental princip inom reglertekniken. Genom att mäta vissa variabler kan andra påverkas så att ett system uppför sig på önskat vis. Denna doktorsavhandling behandlar två typer av återkoppling: reläåterkoppling och flervariabel återkoppling. READ MORE

 2. 2. Modeling, Control and Optimization of a Plate Reactor

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Author : Staffan Haugwitz; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; mid-ranging control; transition control; start-up; exothermic reaction; chemical reactor; modeling; process control; optimization; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En ny typ av reaktor för kemikalie och läkemedelsproduktion är under utveckling av Alfa Laval AB, ett svenskt företag som är en världsledande tillverkare av värmeväxlare. Den nya reaktortypen, som kallas för plattreaktor, kombinerar den höga värmeöverföringsförmågan från plattvärmeväxlaren med den effektiva mikro-mixningen av kemikalier som är typisk för en mikro-reaktor, därav namnet plattreaktor. READ MORE

 3. 3. Interaction Analysis in Multivariable Control Systems Applications to Bioreactors for Nitrogen Removal

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Björn Halvarsson; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; activated sludge process; biological nitrogen removal; bioreactor models; control structure design; cost-efficient operation; decentralized control; interaction measures; minimum variance control; multivariable control; wastewater treatment; TECHNOLOGY Information technology Automatic control; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Reglerteknik; Elektroteknik med inriktning mot reglerteknik; Electrical Engineering with specialization in Automatic Control;

  Abstract : Many control systems of practical importance are multivariable. In such systems, each manipulated variable (input signal) may affect several controlled variables (output signals) causing interaction between the input/output loops. READ MORE

 4. 4. Decentralized Control of Networked Systems Information Asymmetries and Limitations

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Farhad Farokhi; KTH.; KTH.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Networked Control Systems; Decentralized Control; Limited Model Information; Transportation Systems; Sensor Scheduling;

  Abstract : Designing local controllers for networked systems is challenging, because in these systems each local controller can often access only part of the overall information on system parameters and sensor measurements. Traditional control design cannot be easily applied due to the unconventional information patterns, communication network imperfections, and design procedure complexities. READ MORE

 5. 5. Geometric Control of Thrust Propelled Systems

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Pedro Miguel Ótão Pereira; KTH.; [2019]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; nonlinear control; geometric control; thrust propelled systems; slung load transportation; aerial tethered transportation; control of aerial vehicles; tracking and stabilization; global stabilization; bounded control; disturbance removal; distributed control; attitude synchronization; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Abstract : This thesis was motivated and inspired by the AEROWORKS project, a European research project, whose main goal was to deploy multiple heterogeneous unmanned aerial vehicles in environments where human intervention is restricted.In particular, this thesis focuses on control of aerial vehicles for the purposes of cargo transportation, an application of interest, for example, in inspection and maintenance of aging infrastructures. READ MORE