Search for dissertations about: "Deglaciation"

Showing result 1 - 5 of 41 swedish dissertations containing the word Deglaciation.

 1. 1. Glaciodynamics, Deglacial Landforms and Isostatic Uplift during the last Deglaciation of Norrbotten, Sweden

  University dissertation from Department of Geology, Lund University

  Author : Mattias Lindén; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sedimentologi; Sedimentology; Geologi; physical geography; Geology; glaciotectonic; thrust stacking; deforming bed; ribbed moraine; Niemisel moraine; De Geer moraine; isostatic uplift; glaciodynamics; deglaciation; klimatologi; kartografi; marklära; Fysisk geografi; geomorfologi; geomorphology; cartography; climatology; pedology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Under kvartärtiden (de senaste 2,6 miljoner åren) har istider (glacialer) och mellanistider (interglacialer) avlös varandra. Mellanistider är perioder (ca 10 000 år) mellan istider (ca 100 000 år), vilket innebär att istid varit det normala under kvartärtiden och att Holocene, den istid vi nu lever i, endast representerar ett kortare intervall. READ MORE

 2. 2. Marginal behaviour of the last Scandinavian Ice Sheet during its final termination and deglaciation over Northeastern Germany

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Author : Joachim Albrecht; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysisk geografi; geomorfologi; climatology; cartography; pedology; geomorphology; Physical geography; Marginal dome; Deglaciation; Clast lithology; Clast fabric; Germany; Pomeranian; Weichselian; Lithostratigraphy; marklära; kartografi; klimatologi; Sedimentology; Sedimentologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Svensk populärvetenskaplig sammanfattning Kvartärtidens avlagringar döljer mycket och detaljerad information om palaeoklimatet och de lämpar sig därför väl för att modellera palaeoklimatets förändringar. Inlandsisar är av avgörande betydelse för klimatet under kvartärtiden. READ MORE

 3. 3. Late Quaternary ice sheet history and dynamics in central and southern Scandinavia

  University dissertation from Stockholm : Department of Physical Geography and Quaternary Geology, Stockholm University

  Author : Timothy Johnsen; Stockholms universitet.; [2010]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Scandinavian ice sheet; ice sheet dynamics; luminescence dating; cosmogenic exposure dating; geochronology; moraine; interstadial; deglaciation; nunatak; NATURAL SCIENCES Earth sciences Exogenous earth sciences Quaternary geology; NATURVETENSKAP Geovetenskap Exogen geovetenskap Kvartärgeologi; Quarternary Geology; kvartärgeologi;

  Abstract : Recent work suggests an emerging new paradigm for the Scandinavian ice sheet (SIS); one of a dynamically fluctuating ice sheet. This doctoral research project explicitly examines the history and dynamics of the SIS at four sites within Sweden and Norway, and provides results covering different time periods of glacial history. READ MORE

 4. 4. Weichselian glaciations in the middle Notec River region, northwest Poland

  University dissertation from Quaternary Sciences, Department of Geology, Lund University

  Author : Gert Pettersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Quaternary Geology; Kvartärgeologi; Geology; Geologi; Vistulian; Weichselian; Lithostratigraphy; Poland; Chodziez; Clast lithology; Clast fabrics; Deglaciation; Ice stream; Sedimentology; Sedimentologi; geomorphology; klimatologi; geomorfologi; climatology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nedisningar under Weichsel-istiden kring floden Notec i nordvästra Polen. Inlandsisar är en viktig komponent i jordens klimatsystem. Deras utbredning och rörelsemekanismer styrs till stor del av klimatet samtidigt som isarna i sin tur också påverkar klimatsystemet. READ MORE

 5. 5. Glacial dynamics and till genesis in hilly terrain A study in the Tallträsk area, central-northern Sweden

  University dissertation from Umeå : Ekologi, miljö och geovetenskap

  Author : Hans Ivarsson; Umeå universitet.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; till analyses; glacial stratigraphy; subglacial deposition; deglaciation; hilly terrain; northern Sweden; NATURAL SCIENCES Earth sciences Exogenous earth sciences Physical geography; NATURVETENSKAP Geovetenskap Exogen geovetenskap Naturgeografi;

  Abstract : This study deals with the influence of topography on glacial dynamics and the genesis of till in an area of moder-ate bedrock relief. An area 25 km west of Lycksele, northern Sweden, was investigated using geomorphological and sedimentological methods. READ MORE