Search for dissertations about: "Det beror på:"

Showing result 1 - 5 of 782 swedish dissertations containing the words Det beror på:.

 1. 1. Protein folding variants, for better or for worse? The lesson learned from HAMLET

  University dissertation from Babu Ahmad, Lund University Inst. Lab. Med. Dep. MIG, Solvegatan 23 223 62 Lund Sweden

  Author : Malin Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical biology; prion; apo; fatty acid; apoptosis; lactalbumin; folding variant; Klinisk biologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vad är det för något i human mjölk som dödar cancer celler? Kan “fel” veckade proteiner vara nyttiga? Kan fett vara inblandat i protein veckning? Det är några av frågorna som tas upp i denna avhandling. Allt levande består av proteiner som i sin tur är uppbyggda av amino syror. Det finns 20 st. READ MORE

 2. 2. Mechanisms of phagocytosis resistance in Streptococcus pyogenes

  University dissertation from Heike Kotarsky, MIG, Sölvegatan 17, 223 62 LUND

  Author : Heike Kotarsky; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi; fibrinogen; FHL-1; Factor H; M protein; Streptococcus pyogenes; phagocytosis;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Streptococcus pyogenes (GAS) är en viktig sjukdomsframkallande bakterie som orsakar alltifrån lindriga infektioner som halsfluss (tonsillit) och svinkoppar (impetigo) till livshotande djupa infektioner som nekrotiserande fasceit eller ”Toxic shock syndrom”. På grund av det snabba sjukdomsförloppet i de livshotande infektionerna har streptokockerna fått beteckningen ”mördarbakterier” i dagspressen. READ MORE

 3. 3. FROM SERUM TO TISSUE: GALECTIN-BINDING GLYCOFORMS OF SERUM GLYCOPROTEINS AS FUNCTIONAL BIOMARKERS

  University dissertation from Lund University

  Author : Michael Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Galectin; glycoproteins; intracellular sorting; biomarkers;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Cellerna i kroppen är uppbyggda av fyra olika byggstenar: DNA, proteiner, fetter samt kolhydrater. Kolhydrater förknippas framförallt med energi och det pågår en intensiv debatt om kolhydraternas vara eller icke vara i vår kost. READ MORE

 4. 4. Mechanisms of Escherichia coli induced transepithelial neutrophil migration

  University dissertation from Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Author : Gabriela Godaly; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Microbiology; UTI; mucosa; cytokine receptors; inflammation; neutrophils; chemotaxis; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Huden och slemhinnor (mukosa) fungerar som kroppens skyddsbarriärer mot yttre angrepp av mikrober, makromolekyler och toxiner och förhindrar dessa att nå inre organ. Trots ett massivt immunskydd sker de flesta infektioner på slemhinnornas ytor. READ MORE

 5. 5. Aspects on Immune Complex Handling and Complement Deficiency in Relation to Pathogenic Mechanisms in Systemic Lupus Erythematosus

  University dissertation from Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Author : Cecilia Klint; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; serologi; Immunologi; transplantation; Immunology; serology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Komplementsystemet är en grupp proteiner som tillhör det medfödda (icke anpassningsbara) immunförsvaret hos människan. De verksamma komponenterna (ett 15-tal) förekommer i blodet, de flesta i en inaktiv form. Olika delar av komplementsystemet aktiveras av speciella molekylstrukturer, bl.a. READ MORE