Search for dissertations about: "Development psychology"

Showing result 1 - 5 of 375 swedish dissertations containing the words Development psychology.

 1. 1. An Inquiry into Satisfaction and Variations in User-Oriented Elderly Care

  University dissertation from Göteborg : Department of Psychology, University of Gothenburg

  Author : Petri Kajonius; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Psykologi; Satisfaction; elderly; care quality; user-orientated care; satisfaction elderly care quality user-orientated care;

  Abstract : The foundation for this thesis is an ongoing discussion about quality in Swedish elderly care: Which are the most important factors that contribute to elderly care in terms of satisfaction among older persons, and what are the primary reasons for their differences? Aims. The principal aim was to examine what determines satisfaction with elderly care in home care and nursing homes, using the perspective of older persons (Studies I and II). READ MORE

 2. 2. Children and Parents Attributions, Attitudes and Agency

  University dissertation from Gothenburg : University of Gothenburg, Department of Psychology

  Author : Sevtap Gurdal; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Psykologi; Parenting attitudes; parenting attributions; personal agency; child agency; child adjustment; school achievement; parenting attitudes parenting attributions personal agency child agency child adjustment School Achievement;

  Abstract : Children and parents are both part of children’s development and research on children and on parenting are both areas that, in some way, have changed in recent decades. These changes are related to the new way of seeing children and that children are no longer seen as ‘becomings’ or adults in the making; rather, children are insteadregarded – and seen – as more active in their development and as social agents. READ MORE

 3. 3. The Impact of Care Process on Satisfaction with Elderly Care

  University dissertation from Göteborg : Department of Psychology, Göteborgs Universitet

  Author : Petri J. Kajonius; Högskolan i Skövde.; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Humaniora-samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences; elderly care; quality; satisfaction; individualized care; äldreomsorg; äldreboende; nöjdhet; Psychology; Psykologi;

  Abstract : This licentiate thesis is based on the growing interest in Swedish elderly care. The aim of this thesis is to investigate what generates satisfaction with elderly care among older persons. READ MORE

 4. 4. Children born preterm: A 19-year perspective

  University dissertation from Department of Psychology, Lund University

  Author : Eva Tideman; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development psychology; Psykologi; Psychology; quality of life; self-esteem; mental health; somatic health; mother-child relation; scholastic performance; cognitive development; Preterm children; long-term follow-up; Utvecklingspsykologi; Pediatrics; Pediatri;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish De flesta barn föds efter i genomsnitt 40 fullgångna graviditetsveckor. Cirka 4,2%, dvs vart tjugofemte barn i Sverige föds emellertid för tidigt - prematurt - vilket innebär att barnet föds före 37 fullgångna graviditetsveckor. READ MORE

 5. 5. Psychology of the refugee, the immigrant and their children: Development of a conceptual framework and application to psychotherapeutic and related support work

  University dissertation from Binnie Kristal-Andersson, Office of Psychotherapy and Psychology in Stockholm South, Drakenbergsgatan 63, 117 41 Stockholm

  Author : Binnie Kristal-Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; refugee; support work; treatment model; psychotherapy; psychology; refugee and immigrant children; torture rehabilitation; refugee trauma; refugee psychology; immigrant psychology; immigrant; Psykologi; psychological framework;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish På senare år har insikten ökat om hur nödvändigt det är att förstå flyktingars, invandrares och deras barns inre värld (speciellt gäller detta krisdrabbade flyktingar). Dessa grupper har kommit i växande skaror till Skandinavien och många för övrigt säkra och duktiga yrkesmänniskor inom alla områden av den psykiska hälsovården, socialtjänsten och andra fack har känt sig otillräckliga under arbetet med dem. READ MORE