Search for dissertations about: "Digital Documentation"

Showing result 1 - 5 of 32 swedish dissertations containing the words Digital Documentation.

 1. 1. Archaeological Challenges, Digital Possibilities Digital Knowledge Development and Communication in Contract Archaeology

  University dissertation from Växjö : Linnaeus University Press

  Author : Fredrik Gunnarsson; Linnéuniversitetet.; [2018]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Digital Archaeology; Digital Knowledge Development; Digital Communication; Digital Documentation; Sandby borg; Arkeologi; Digital arkeologi; Digital kunskapsutveckling; Digital kommunikation; Digital dokumentation; Sandby borg; Archaeology; Arkeologi;

  Abstract : This research concerns the digitalisation of archaeology, with a focus on Swedish contract archaeology. The aim is to understand how the archaeological discipline relates to the change that digitalisation brings and human involvement in these processes. READ MORE

 2. 2. Digital Maritime Sights Digital visual documentation and communication in Scandinavian contract maritime archaeology

  University dissertation from Växjö : Linnaeus University Press

  Author : Delia Ni Chiobhain Enqvist; Linnéuniversitetet.; [2018]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; maritime archaeology; digital archaeology; visualisation; contract archaeology; contract maritime archaeology; underwater dcoumentation; outreach; Archaeology; Arkeologi;

  Abstract : This licentiate thesis investigates the use of digital visualisations for knowledge production and communication of maritime heritage located underwater. The archaeological practice that takes place in response to development, contract archaeology, is the field that is being investigated. READ MORE

 3. 3. Dietetic documentation Content, language and the meaning of standardization in Swedish dietitians’ patient record notes

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Elin Lövestam; Uppsala universitet.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nutrition informatics; dietitians; Nutrition Care Process; patient records; professionalization; Kostvetenskap; Food; Nutrition and Dietetics;

  Abstract : The aim of this thesis was to explore dietetic notes in Swedish patient records regarding content, language and the meaning of standardization.Firstly, an audit instrument for dietetic notes in patient records, Diet-NCP-Audit, was elaborated and tested. READ MORE

 4. 4. Human Vehicle Interaction Drivers’ Body and Visual Behaviour and Tools and Process for Analysis

  University dissertation from Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University

  Author : Lars Hanson; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Working process; Vision; Safety; Reach; Posture; Neural network; Fuzzy logic; Ergonomics; Driver behaviour; Documentation; Digital human modelling; Comfort; Button location; Car interior; Technology of other products; Produktteknik allmän ;

  Abstract : Vehicle design is characterized by a high number of compromises. The special role of human factors in the process is to ensure that the compromises do not occur at the expense of the driver and passengers. READ MORE

 5. 5. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Abstract : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. READ MORE