Search for dissertations about: "Djurekologi"

Showing result 1 - 5 of 54 swedish dissertations containing the word Djurekologi.

 1. 1. Ontogeny and Population Biology of a Sex-Limited Colour Polymorphism

  University dissertation from Xanto Grafiska AB

  Author : Jessica Abbott; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; embryologi; ontogeni; animal morphology; embryology; Utvecklingsbiologi; Damselflies; Colour polymorphism; Development; Frequency-dependence; Morphology; growth animal ; ontogeny; Animal anatomy; Development biology; Djurs anatomi och morfologi; Population divergence; Animal ecology; Djurekologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hur man undviker att bli trakasserad på flicksländornas vis Tidigare forskningsresultat har visat att hos honor i de flesta djurarter begränsas fortplantningkapacitet av hur mycket tid och energi de kan lägga på sina avkommor. Hos hanar, å andra sidan, begränsas fortplantningskapacitet av hur många honor de kan para sig med. READ MORE

 2. 2. On enchytraeids and naidids: Life history traits and responses to environmental stress

  University dissertation from Anna-Karin Augustsson

  Author : Anna-Karin Augustsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ecology; oligochaeta; terrestrial naididae; toxicity testing; asexual reproduction; sexual reproduction; drought; environmental stress; metal pollution; Ekologi; Animal ecology; Djurekologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Enchytraeider och naidider, och deras reaktioner på miljöbetingad stress. Syftet med denna avhandling var att studera naidider och enchytraeider. Tonvikten är lagd på deras fortplantningsbeteende och hur de påverkas av miljöbetingad stress. READ MORE

 3. 3. Behaviour of Lycaenid butterfly larvae in their mutualistic interactions with ants

  University dissertation from Stockholm : Department of Zoology, Stockholm University

  Author : Annkristin H. Axén; Stockholms universitet.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fjärilar; myror; djurekologi; etologi; Ethology;

  Abstract : Interspecific mutualism often involves partners trading different kinds of services. The cost and benefits of the trade may differ from one interaction to the next, or fluctuate over time in a single interaction, due to factors both internal and external to the mutualism itself. READ MORE

 4. 4. Ecology and conservation of the moth Dysauxes ancilla

  University dissertation from Per-Eric Betzholtz, Dept of Biology and Environmental Sciences, University of Kalmar, SE-39182 Kalmar, Sweden

  Author : Per-Eric Betzholtz; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Evolutionary Biology; Evolutionsbiologi; Animal ecology; Djurekologi; marc-recapture; population viability; fluctuating asymmetry; genetic status; larval feeding; movements; endangered species; conservation; outpost population; Lepidoptera; Dysauxes ancilla;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ekologin hos lavdagsvärmaren (Dysauxes ancilla) studerades inom den enda svenska populationen vid Beijershamn på Öland. Populationen utgör en isolerad förekomst på nordgränsen av artens utbredningsområde, som huvudsakligen är mellan- och sydosteuropeiskt. Arten är rödlistad som akut hotad. READ MORE

 5. 5. Ecology of red admiral migration

  University dissertation from Department of Animal Ecology, Lund University

  Author : Oskar Brattström; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nymphalidae; Lepidoptera; migration patterns; migration; genetic structure; AFLP; lipid content; Inachis io; stable isotopes; orientation; navigation; weather; Animal ecology; red admiral; Vanessa atalanta; Djurekologi;

  Abstract : The red admiral (Vanessa atalanta) is a migratory butterfly that can be found in North America, North Africa, Europe and some parts of Asia. In Europe the main part of the population spend winter in the Mediterranean region and the following spring leave this area to breed further to the north. READ MORE