Search for dissertations about: "Djurekologi"

Showing result 6 - 10 of 54 swedish dissertations containing the word Djurekologi.

 1. 6. On starlings and farming: population decline, foraging strategies, cost of reproduction and breeding success

  University dissertation from Måns Bruun, Departmen of Ecology, Animal Ecology, The Ecology Building S-223 62 Lund, Sweden

  Author : Måns Bruun; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; breeding success; foraging strategies; intensification; agricultural methods; population decline; farmland bird; cost of reproduction; Animal ecology; Djurekologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Staren i jordbrukslandskapet Under de senaste tre decennierna har staren (Sturnu's vulgari's) i likhet med många andra fågelarter knutna till jordbrukslandskapet minskat kraftigt i antal, både i Sverige och i stora delar av västra och norra Europa. Det finn's flera tänkbara förklaringar till detta, men eftersom jordbruket under samma tidsperiod genomgått stora förändringar, ter det sig naturligt att söka efter svaren i dessa. READ MORE

 2. 7. Bird orientation: external cues and ecological factors

  University dissertation from Johan Bäckman, Animal ecology, Ecology Building, SE-22362 Lund, Sweden

  Author : Johan Bäckman; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; tracking radar; Emlen funnel.; Animal ecology; Djurekologi; oscillatory orientation; roosting flight; scatter; concentration; heading; cue calibration; light dependent; magnetoreception; subcutaneous fat stores; body condition; energetics; geomagnetic field; visual cues; orientation; birds; migration;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ett stort antal fåglar flyttar vår och höst mellan sina häckningsplatser hos oss i norr till “övervintringsområden”. Många flyttar över stora avstånd, till södra Europa eller till Afrika. Ofta är flyttfåglarnas mål väl definierat, det händer att en fågel häckar på exakt samma plats år efter år. READ MORE

 3. 8. Insect Diversity in Changing Landscapes

  University dissertation from Ekologiska institutionen, Lunds universitet

  Author : Markus Franzén; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; växtparasitologi; Entomologi; plant parasitology; Zoology; Zoologi; Entomology; Ekologi; Ecology; butterfly; bee; dispersal; extinction; Djurekologi; Animal ecology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling studerades artrikedom, rörelsemönster och utdöenden bland fjärilar och solitära bin. Under senare år har det uppmärksammats att antalet arter av insekter minskar i en alarmerande takt. Fjärilar, bin, blomflugor m.fl. READ MORE

 4. 9. Bioaccumulation and cycling of hydrophobic organic contaminants by Baltic Sea blue mussels, Mytilus edulis L

  University dissertation from Stockholm : Department. of Zoology, Stockholm University

  Author : Michael Gilek; Stockholms universitet.; [1996]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Musslor; Bivalvia; Djurekologi; Djurpsykologi;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 10. Colonization processes of soil fauna and mycorrhizal fungi

  University dissertation from Ecology Building, 223 62 Lund, Sweden

  Author : Dagmar Gormsen; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Animal ecology; abandonment; land use; ectomycorrhiza; arbuscular mycorrhiza; lumbricid earthworms; Acari; soil fauna; collembola; Djurekologi; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Abstract : Colonization consists of two parts, a dispersal phase followed by establishment and reproduction at a new site. Dispersal behaviour influences survival and the access to resources and mates of individuals and is thus closely linked to an organism's fitness. READ MORE