Search for dissertations about: "Djurfysiologi"

Showing result 1 - 5 of 30 swedish dissertations containing the word Djurfysiologi.

 1. 1. Polyamines are involved in the regulation of S phase and DNA synthesis

  University dissertation from Department of Animal Physiology, Lund University

  Author : Kersti Alm; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurfysiologi; Animal physiology; cell cycle regulation; p53; DNA strand breaks; replicon organization; topoisomerase II;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish För att celler ska kunna växa och dela sig behöver de många olika ämnen, till exempel vitaminer, mineraler och polyaminer. Polyaminer finns i alla celler och de krävs för att cellerna ska kunna dela eller specialisera sig. Cellerna kan både själva tillverka polyaminer och ta upp dem från omgivningen. READ MORE

 2. 2. Cardiovascular and respiratory effects of apnea in humans

  University dissertation from Animal Physiology

  Author : Johan Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; lung volume; breath-hold diving; Apnea; breath-holding; face immersion; cold stimulation; diving response; diving reflex; circulation; bradycardia; vasoconstriction; arterial blood pressure; cardiac output; spleen; respiration; splenic contraction; alveol; Physiology; Fysiologi; Respiratory system; Andningsorganen; Animal physiology; Djurfysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Dykresponsen Andningsuppehåll (apné) eller fridykning ställer stora krav på att så effektivt som möjligt disponera de förråd med syrgas som finns i kroppen. Känsliga organ såsom hjärnan och hjärtat kan inte klara sig utan syrgas någon längre tid. READ MORE

 3. 3. Effects of polyamine pool manipulation on genes expressed during the cell cycle

  University dissertation from Pia Berntsson Department of Cell and Organism Biology Lund University Zoofysiologiska huset HelgonavŠgen 3 B SE-223 62

  Author : Pia Berntsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Animal physiology; cyclin A; ODC; MCF-7; mitotic shake off; DENSPM; CHO; cDNA microarray; cell cycle; spermine; Djurfysiologi; AdoMetDC; 2D gel electrophoresis; polyamines; spermidine; putrescine;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En cell förökar sig genom delning. Före delningen måste den växa och fördubbla cellinnehållet för att det ska finnas material till två nya celler. En cellcykel är de händelser som sker från det en cell delat sig tills den delar sig igen [Fig 1]. READ MORE

 4. 4. Visual ecology of insect superposition eyes

  University dissertation from Swedish Natural Science Research Council, P.O. Box 71 42, SE-103 87 Stockholm, Sweden or: Dan-Eric Nilsson, Department of Zoology, Helgonavägen 3, 223 62 Lund, Sweden

  Author : Pär A Brännström; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Animal physiology; tiger beetle; hawkmoth; mayfly; insect; visual ecology; eye design; vision; compound eye; Djurfysiologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I djurvärlden finns två dominerande ögontyper: kameraögon och facettögon. Kameraögat har en enda lins som fokuserar en bild på ögats retina, medan facettögon har många delögon som var och en har en lins. Båda typerna av ögon hittas inom Arthropoda men facettögon är klart vanligast. READ MORE

 5. 5. Regulation of the exocrine pancreas in growing pigs, with special emphasis on entero-pancreatic reflexes

  University dissertation from Lena Evilevitch, Helgonavägen 3 B, 223 62 Lund, Sweden

  Author : Lena Evilevitch; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; kidney bean lectin; Animal physiology; Djurfysiologi; duodenum; entero-pancreatic reflex; insulin; lipas; amylas; trypsin; weaning; development; maturation; inhibition; CCK-receptors; Exocrine pancreas; CCK; pig;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bukspottkörteln (pankreas) består av en exocrin och en endocrin del. Den exocrina delen som studerats i denna avhandling innerhåller acinarceller som producerar bukspott innehållande matsmältningsenzymer. READ MORE