Search for dissertations about: "Donald Malmberg"

Found 1 swedish dissertation containing the words Donald Malmberg.

  1. 1. Innovative Contact Free Sensors for Metallurgical Process Control

    Author : Donald Malmberg; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; microwave spectroscopy; laser; TDLAS; high temperature; gas; slag; spectroscopy; slag analysis; high temperatures; Mät- och instrumenteringsteknik; Instrumentation technology; microwave; Fysicumarkivet A:2003:Malmberg;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Utveckling av beröringsfri teknik för att styra och kontrollera metallurgiska hög temperatur processer. Befintlig teknik kräver kontakt med mediet av intresse vilket medför att överlevnadstiden för probar och sensorer är kort. READ MORE