Search for dissertations about: "Doppler Radon transform"

Found 2 swedish dissertations containing the words Doppler Radon transform.

 1. 1. Studies of vector tomography

  University dissertation from Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Author : Kent Stråhlén; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Doppler tomography; Doppler Radon transform; local tomography; vectorial k-plane transform; vectorial Radon transform; k-plane transform; Radon transform; tomography; vector tomography; Mathematics; Matematik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrunden till den här avhandlingen är att man vill utveckla en ny mammografimetod, som utnyttjar ultraljud. När en tunn stråle av kontinuerligt ultraljud träffar en partikel, till exempel en blodkropp, som rör sig, så uppstår en reflektion. READ MORE

 2. 2. Inverse Problems in Tomography and Fast Methods for Singular Convolutions

  University dissertation from Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Author : Fredrik Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics; Matematik; Unequally spaced FFT; Integral transforms; Singular integrals; Lippmann?Schwinger equation; Helmholtz equation; Inverse problems; Fast Gauss transform; Fast summation; Convolution; Radon transform; Tomography;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling behandlas två delvis överlappande teman; inversa problem av tomografisk karaktär samt snabba och noggranna metoder för applicering av faltningsoperatorer. Inom det första temat så studeras det inversa problemet inom Dopplertomografi och för detta ändamål så introduceras Dopplermomenttransformen. READ MORE