Search for dissertations about: "ENSO"

Showing result 1 - 5 of 15 swedish dissertations containing the word ENSO.

 1. 1. Causal links of past climate change in Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 climate models

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Geology, Quaternary Sciences

  Author : Thanh Le; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; solar forcing; volcanic forcing; greenhouse gases radiative forcing; Granger causality; near-surface air temperature; ENSO; IOD; CMIP5; North Atlantic;

  Abstract : Klimatsystemet påverkas av diverse externa faktorer (vulkanism, solaktivitet och förändringar i växthusgaskoncentration) och dess eget interna klimatvariabilitet. När man utvärderar orsakerna till tidigare klimatförändringar är det viktigt att öka vår kunskap om påverkan från externa faktorer samt förstå sambandet mellan de större interna faktorer som styr klimatet för att kunna förutsäga framtida klimatextremer. READ MORE

 2. 2. Impacts of climate change on surface hydrology in the source region of the Yellow River

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Geology, Quaternary Sciences

  Author : Feifei Yuan; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Source region of the Yellow River; climate change; summer precipitation; ENSO; teleconnection pattern; sea surface temperature; Xinanjiang model; Rainfall-Runoff process;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nästan 35% av den totala avrinningen i Gula floden härstammar från dess källområde och vattenförsörjningen nedströms är därför beroende av de rådande förhållandena i detta område. Minskad vattenföring i floden på grund av klimatförändringar förväntas leda till negativa konsekvenser för de 110 miljoner invånarna i avrinningsområdet och problem uppstår för såväl jordbruket som vattenförsörjningen av hushåll och industri. READ MORE

 3. 3. On the intra-seasonal to decadal climate variability over South-Asia

  University dissertation from Stockholm : Department of Meteorology, Stockholm University

  Author : Faisal Saeed Syed; Stockholms universitet.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; South Asia; monsoon; western disturbances; fog; climate variability; climate dynamics; teleconnections; ENSO; NAO; CGT; atmosfärvetenskap och oceanografi; Atmospheric Sciences and Oceanography;

  Abstract : South Asia, a land of contrasting landscapes, seasons and climates, is highly vulnerable to climate variability over intra-seasonal to decadal time scales. In winter, precipitation over the western parts of south Asia and fog over the Indo-Gangetic (IG) plains are the two major climatic features. READ MORE

 4. 4. Addressing water scarcity in the Bolivian Altiplano for sustainable water management

  University dissertation from Water Resources Engineering, Lund University

  Author : Claudia Canedo Rosso; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-05-16]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Hydrology; Climatology; climate modes; Drought; Water balance; ENSO; Soil moisture; crop yield; Remote sensing; Bolivian highlands; arid and semiarid regions; Climate anomaly;

  Abstract : Water scarcity is a consequence of complex interactions between water access and water use. In fact, the time period over which precipitation deficit accumulates is a determing factor for the occurrence of drought. Drought induces crop production losses and far-reaching societal effects. In the South American Altiplano, drought is a major hazard. READ MORE

 5. 5. Response of Bolivian Altiplano Lakes to Seasonal and Annual Climate Variations

  University dissertation from Water Resources Engineering, Lund University

  Author : Ramiro Pillco; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENSO; terminal lake; bathymetry; lake level; water balance; lake routing; paleolakes; climate change; precipitation pattern; intermittent rivers.; Desaguadero River; Lake Titicaca; Lake Poopó;

  Abstract : The Bolivian Altiplano is situated between two mountain ranges, the western and eastern central Andes in South America. It has two major lakes, Lake Titicaca to the north, and Lake Poopó to the south, which both are important for the nature as well as for the living conditions on the Altiplano. The two lakes are the remnants of large paleolakes. READ MORE