Search for dissertations about: "ERP"

Showing result 1 - 5 of 44 swedish dissertations containing the word ERP.

 1. 1. ERP Migration Structure an Innovation Process Perspective

  University dissertation from Ekonomihögskolan

  Author : Annika Granebring; Mälardalens högskola.; [2005]
  Keywords : Industriell ekonomi och organisation;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Second language acquisition in 6- to 8-year-old native Spanish-speaking children : ERP studies of phonological awareness, semantics, and syntax

  University dissertation from Oregon : University of Oregon

  Author : Annika Andersson; [2012]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ERP; L2; language development; Semantics; phonological awareness; syntax; children 3-8 years of age ; Psychology; Psykologi;

  Abstract : Most people in the world and about a fifth of all school-aged Americans speak at least two languages. Nevertheless, little is known about second language (L2) processing in development, even though language proficiency is strongly related to success in almost all domains. READ MORE

 3. 3. Word Learning in the Developing Brain : ERP Dynamics of Learning Word-Object Associations

  University dissertation from Oregon : University of Oregon

  Author : Kristina Borgström; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Word Learning; Language development; EEG; ERP; N400;

  Abstract : Popular Abstract in SwedishBarnets andra levnadsår präglas till stor del av en enorm utveckling av språkliga färdigheter. Omkring ettårsåldern börjar de flesta barn säga sina första ord. Det produktiva ordförrådet (de ord barnet kan säga) växer till en början ganska långsamt, men inlärningstakten ökar successivt. READ MORE

 4. 4. The neurophysiology of grammatical constraints : ERP studies on the influence of prosody and pragmatics on the processing of syntax and morphology in Swedish

  University dissertation from Lunds universitet

  Author : Mikael Roll; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; linguistics; event-related potentials; ERP; pragmatics; language processing; prosody; syntax;

  Abstract : This dissertation investigates the interaction of information from word order, morphology, lexical semantics, and prosody in the on-line processing of Swedish sentences using Event-Related Potentials. Study I examines how the form, meaning, and syntactic position of objects influence their interpretation in ‘Object Shift’ contexts. READ MORE

 5. 5. Behavioral and Electrophysiological Correlates of Inhibition in Episodic Memory

  University dissertation from Lunds universitet

  Author : Gerd Waldhauser; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; memory control; inhibition; EEG; ERP; forgetting;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Antagandet att människor är förmögna att kontrollera och avsiktligt glömma oönskade minnen har varit kontroversiellt allt sedan Freud (1915/2000) först antog den typen av psykologisk process. Men aktuell experimentell forskning ger ökat belägg för att avsiktligt undertryckande av oönskade minnen faktiskt kan leda till senare glömska (cf. READ MORE