Search for dissertations about: "EU technology transfer"

Showing result 1 - 5 of 17 swedish dissertations containing the words EU technology transfer.

 1. 1. Laminar-flow Liquid-to-air Heat Exchangers - Energy-efficient Display Cabinet Applications

  University dissertation from Faculty of Engineering, Department of Energy Sciences, Division of Heat Transfer

  Author : Caroline Haglund Stignor; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energy-efficiency; indirect cooling; display cabinet; pressure drop; heat transfer; flat-tube heat exchanger; cooling coil; laminar;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Resultaten som presenteras i denna doktorsavhandling visar att det går att spara stora mängder energi genom att använda samma typ av värmeväxlare, som normalt används i bilar och lastbilar, i livsmedelsbutikernas kyldiskar. För att hålla maten kall när den ligger ute i butiken cirkuleras en kyld luftström runt i kyldiskarna. READ MORE

 2. 2. Competition Law in Technology Transfer under the TRIPS Agreement - Implications for Developing Countries

  University dissertation from Faculty of Law, Lund university

  Author : Tu Nguyen; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; anti-competitive practices; competition law; compulsory licensing; developed countries; developing countries; excessive pricing; innovation; IPRs; IPR abuse; patent-antitrust-contract prism; refusal to license; technology transfer; TRIPS Agreement; WTO.;

  Abstract : The TRIPS Agreement allows WTO Members to enact and apply appropriate domestic competition law to address IPR-related anti-competitive practices. However, these flexibilities in the TRIPS Agreement do not provide any specific guidance for WTO Members. READ MORE

 3. 3. Industrial development of car disassembly - ergonomics and system performance

  University dissertation from Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University

  Author : Karolina Kazmierczak; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; physical workloads; production systems; muskelsystem; reumatologi; rheumatology locomotion; Skelett; muscle system; Skeleton; flow and human simulations; video-task analysis; rationalizations; car disassembly; musculoskeletal disorders; Technological sciences; Teknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ett nytt EU-direktiv om uttjänta fordon har nyligen antagits. Direktivet kräver att från och med 2006 skall 85% av bilens vikt återvinnas och 95% från och med år 2015. Idag återvinns cirka 80%. Bildemonteringsindustrin har valts som studieobjekt i denna avhandling. READ MORE

 4. 4. Evaluation of new active technology for low-energy houses

  University dissertation from Energy and Building Design, Lund University

  Author : Henrik Davidsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Low-quality heat; hybrid ventilation; heat recovery; active house; solar window; PV T hybrid; building integration; TRNSYS;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bostäder och service svarar för hela 36 procent av Sveriges totala energianvändning, av detta står bostäder och lokaler för ungefär 86 procent. Den svenska riksdagen har antaget EU: s klimat-och energipolitiska mål som skall nås till 2020, som kallas "20-20-20"-målen. READ MORE

 5. 5. Energy Use, Efficiency Gains and Emission Abatement in Transitional Industrialised Economies: Poland and the Baltic States

  University dissertation from Department of Environmental and Energy Systems Studies, Lund university

  Author : Jürgen Salay; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; implementation; sustainable energy; renewable energy; electricity production; power industry; Baltic states; Poland; transition; sulphur dioxide; air pollution; energy efficiency; Energy; energy use; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp; Energy research; Energiforskning;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en studie av hur energianvändning och luftföroreningar i Polen, Estland, Lettland och Litauen har förändrats under övergången till marknadsekonomi efter 1989. Avhandlingen består av sex artiklar, vilka behandlar tre aspekter av dessa förändringar. READ MORE