Search for dissertations about: "EVAR"

Showing result 1 - 5 of 18 swedish dissertations containing the word EVAR.

 1. 1. Aspects on preoperative evaluation prior to EVAR of AAA

  University dissertation from Unit for Clinical Vascular Disease Research

  Author : Tomas Ohrlander; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; abdominal aortic aneurysm; endovascular aortic repair; EVAR; preoperative evaluation; spirometry; echocardiography; vascular physician; angiologist;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Abdominellt aortaaneurysm, (AAA) är termen på en utvidgning av den storakroppspulsådern i dess förlopp i bukhålan. Fyra av fem drabbade är äldre män och rökning är vanligt förekommande. READ MORE

 2. 2. Intra-Aneurysm Sac Pressure and Clinical Results after Endovascular Repair of Abdominal Aortic Aneurysms

  University dissertation from Nuno Dias, Endovascular Center, Entrance 59, Malmö University Hospital, S-20502 Malmö

  Author : Nuno Dias; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Diagnostics; Diagnostik; Open Repair; EVAR; Endovascular Aneurysm Repair; Pressure; Abdominal Aortic Aneurysm;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den vanligaste lokalisationen för bråck eller aneurysm på stora kroppspulsåderns (AAA) är i buken nedanför njurpulsådrorna. Mellan 3-6% av befolkningen över 65 års har detta och det är vanligare hos män jämfört med kvinnor (3:1). READ MORE

 3. 3. Endovascular aortic aneurysm repair: Aspects of follow-up and complications

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Baderkhan Hassan; Uppsala universitet.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; abdominal aortic aneurysm; EVAR; rEVAR surveillance; Surgery; Kirurgi;

  Abstract : Endovascular aortic aneurysm repair (EVAR) is the procedure of choice in most patients with abdominal aortic aneurysm. The drawbacks of EVAR are a higher rate of complications and frequent need for reinterventions, requiring regular postoperative follow-up. READ MORE

 4. 4. Three-dimensional guidance for Endovascular Aortic Repair

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Giasemi Koutouzi; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; anatomy deformation; CBCT; EVAR; image fusion; image guidance; image registration;

  Abstract : Image fusion (IF) of preoperative computed tomography (CT) with intraoperative cone-beam CT (CBCT) is a potentially powerful tool for guidance during endovascular aortic repair (EVAR). It may improve intraoperative anatomic visualization and reduce doses of radiation and contrast medium. READ MORE

 5. 5. Re-interventions after endovascular aortic repair: clinical and experimental studies

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Håkan Roos; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; EVAR; stent graft; blood flow; displacement forces; aortic aneurysm; angulation; reoperation;

  Abstract : Background: Endovascular aortic repair (EVAR) has lower morbidity and mortality than open surgery. Late complications and re-interventions are more common, however, and the timing of different re-interventions and their respective underlying causes are not fully understood. READ MORE