Search for dissertations about: "Ecological Organic food products"

Found 1 swedish dissertation containing the words Ecological Organic food products.

  1. 1. Eco-marketing & Eco-management. Exploring the eco-orientation - performance link in food retailing

    University dissertation from Lund Business Press

    Author : Heléne Tjärnemo; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic systems; economic theory; Economics; econometrics; Sweden; Ecological Organic food products; grocery stores; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Market study; Marknadsanalys;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Miljömarknadsföring och miljömanagement. En undersökning av sambandet mellan miljöorientering och försäljning av ekologiska produkter samt försäljning generellt inom svensk dagligvaruhandel... READ MORE