Search for dissertations about: "Economic History"

Showing result 1 - 5 of 452 swedish dissertations containing the words Economic History.

 1. 1. Regulating a Controversy Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Michael Funke; Uppsala universitet.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advertising; advertising criticism; advertising regulation; advertising history; advertising industry; affluent society; business; business associations; business history; business interest organizations; business studies; competition; consumer; consumer politics; consumer history; consumerism; co-regulation; corporatism; economic history; history; interest groups; market regulation; marketing; marketing history; marketing regulation; marketer; policy studies; policy process; political economy; political science; postwar; regime; regulation theory; self-regulation; market self-regulation; self-regulation history; stakeholder; Sweden; efterkrigstiden; ekonomisk historia; företagsekonomi; företagshistoria; historia; intressegrupper; konsumentfrågor; konsumentpolitik; konsumenthistoria; konsumenträtt; korporatism; lagstiftning; marknad; marknadsföring; marknadsföringshistoria; marknadsregleringar; marknadsrätt; näringslivet; näringslivsorganisationer; politisk ekonomi; regleringar; regleringsteori; reklam; reklambranschen; reklamhistoria; rättshistoria; samhällsvetenskap; samreglering; självreglering; socialdemokratin; statsvetenskap; Sverige; Ekonomisk historia; Economic History;

  Abstract : This thesis concerns the development of the self-regulation of advertising in Sweden from 1950 until 1971. Self-regulation was initiated in the 1930s due to a business desire to regulate fair competition in marketing, and while it initially was a minor operation, the 1950s and 1960s were characterized by extensive development. READ MORE

 2. 2. Coming Full Circle? Return Migration and the Social Mobility on the Bjäre Peninsula 1860-1930

  University dissertation from Sisyfos förlag

  Author : Magnus C Persson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Sociala strukturer; Social structures; Ekonomisk och social historia; Båstad; Social and economic history; Bjäre; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Modern historia ca. 1800-1914 ; Social Mobility; Sweden; United States; History; Historia; Return Migration; Returnees; Political Activities; Local History; Lifestyles; Emigration; Immigration;

  Abstract : One million three hundred thousand people left Sweden for America between 1860 and 1930. In the same period, approximately two hundred thousand people returned to Sweden. "Coming Full Circle?" is an analysis of the fate and local impact of the local returnees on the Bjäre peninsula in southern Sweden. READ MORE

 3. 3. Growth and Business Cycles -Swedish Manufacturing Industry 1952-2001

  University dissertation from Department of Economic History, Lund University

  Author : Camilla Maria Kyllikki Josephson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Contemporary history; Manufacturing industry; Knowledge accumulation; The cointegrated VAR model; Business cycles; Economic growth; TFP growth; Ekonomisk och social historia; Social and economic history; Nutidshistoria från 1914 ; Contemporary history since 1914 ; Institutional change; Opportunity costs; Cyclical economics; Konjunkturteori; cykliska förlopp;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna studie betonar att de mekanismer, som skapar tillväxt, inte nödvändigtvis är universella utan kan skilja sig åt mellan olika områden, beroende på vad som produceras och vilken teknik som används. Avhandlingen hävdar inledningsvis att ekonomisk tillväxt är den viktigaste enskilda faktor som påverkar individers inkomstnivå och att ökad produktivitet i sin tur är grundläggande för ökad tillväxttakt. READ MORE

 4. 4. Leaving Home in a Peasant Society. Economic Fluctuations, Household Dynamics and Youth Migration in Southern Sweden, 1829-1866

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Martin Dribe; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic history; historical demography; economic stress; migration; family strategy; longitudinal analysis; leaving home; event-history analysis; Ekonomisk och social historia;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar barns flyttningar hemifrån i det förindustriella bondesamhället. Utöver att studera när barn lämnade hemmet kopplas också flyttningsprocessen till den förindustriella hushållsekonomins funktionssätt. READ MORE

 5. 5. Pawning in Everyday Life An exploratory study of pawning at Borås Pawnshop 1922/23

  University dissertation from Uppsala : Ekonomisk-historiska institutionen (ej publicerad som bok)

  Author : Tony Kenttä; Uppsala universitet.; [2012]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pawning; Pawn loans; Pawnshops; credit; consumption credits; social history; economic history; working class history; Panta; pantlån; pantbank; kredit; konsumtionskrediter; socialhistoria; ekonomisk historia; arbetarklasshistoria; Ekonomisk historia; Economic History; Historia; History;

  Abstract : .... READ MORE