Search for dissertations about: "Economic"

Showing result 1 - 5 of 3544 swedish dissertations containing the word Economic.

 1. 1. Leaving Home in a Peasant Society. Economic Fluctuations, Household Dynamics and Youth Migration in Southern Sweden, 1829-1866

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Martin Dribe; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic history; historical demography; economic stress; migration; family strategy; longitudinal analysis; leaving home; event-history analysis; Ekonomisk och social historia;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar barns flyttningar hemifrån i det förindustriella bondesamhället. Utöver att studera när barn lämnade hemmet kopplas också flyttningsprocessen till den förindustriella hushållsekonomins funktionssätt. READ MORE

 2. 2. Economic Growth and Fiscal Policy

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Pontus Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; public debt; Economics; tax harmonization; financial lending; economic growth; fiscal policy; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Financial science; Finansiering;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar ekonomisk tillväxt och finanspolitik. Med ekonomisk tillväxt avses tillväxttakten i BNP – det sammanlagda värdet av alla varor och tjänster som produceras för slutlig användning i ett land – och med finanspolitik avses handhavandet av de offentliga finanserna. READ MORE

 3. 3. Western economic warfare 1947-1967 : a case study in foreign economic policy

  University dissertation from Stockholm : Almqvist & Wiksell

  Author : Gunnar Adler-Karlsson; Stockholms universitet.; [1968]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Live Longer, Work Longer? Evidence from Sweden’s Ageing Population

  University dissertation from Department of Economic History, Lund University

  Author : Haodong Qi; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Employment; Retirement Behavior; Working Life; Labor Supply; Pension Reform; Financial Incentives; Population Ageing;

  Abstract : Popular Abstract in English Sweden’s elderly population is growing, propelled by a continuous decline in old-age mortality, while coupled with a persistent replacement level fertility. This changing age structure increases the per worker cost of providing a given age-vector of per capita benefits, encompassing costs for pensions, health care, and all other type of old-age welfare services, which presents a looming challenge for the welfare state to sustain its social transfer system. READ MORE

 5. 5. Growth and Business Cycles -Swedish Manufacturing Industry 1952-2001

  University dissertation from Department of Economic History, Lund University

  Author : Camilla Maria Kyllikki Josephson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Contemporary history; Manufacturing industry; Knowledge accumulation; The cointegrated VAR model; Business cycles; Economic growth; TFP growth; Ekonomisk och social historia; Social and economic history; Nutidshistoria från 1914 ; Contemporary history since 1914 ; Institutional change; Opportunity costs; Cyclical economics; Konjunkturteori; cykliska förlopp;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna studie betonar att de mekanismer, som skapar tillväxt, inte nödvändigtvis är universella utan kan skilja sig åt mellan olika områden, beroende på vad som produceras och vilken teknik som används. Avhandlingen hävdar inledningsvis att ekonomisk tillväxt är den viktigaste enskilda faktor som påverkar individers inkomstnivå och att ökad produktivitet i sin tur är grundläggande för ökad tillväxttakt. READ MORE