Search for dissertations about: "Edoardo De Robertis"

Found 1 swedish dissertation containing the words Edoardo De Robertis.

  1. 1. Tools for protective lung ventilation. The elastic pressure-volume curve and aspiration of dead space

    Author : Edoardo De Robertis; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical physics; radiology; tomografi; medicinsk instrumentering; radiologi; Klinisk fysiologi; tomography; medical instrumentation; Respiratory system; Andningsorganen;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Mekanisk ventilation kan medföra "ventilationsinducerad lungskada" (VILI), som kan öka sjuklighet och dödlighet i samband med akut lungskada (ALI). Flera ventilationssätt har föreslagits för att undvika VILI, men inte slutgiltigt utvärderats. READ MORE