Search for dissertations about: "Egypt"

Showing result 1 - 5 of 54 swedish dissertations containing the word Egypt.

 1. 1. Looking at the Future : Divination and Astrology in Ancient Egypt

  University dissertation from Uppsala : Arkeologi och antik historia

  Author : Andreas Winkler; Uppsala universitet.; [2011]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Ancient Egypt; Graeco-Roman Egypt; Demotic; Coptic; divination; astrology; dream interpretation; calendar; pun; allegory; sages.; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other languages Egyptology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga språk Egyptologi; Egyptology; Egyptologi;

  Abstract : This study discusses divination in ancient Egypt, from the New Kingdom onwards in order to highlight the Egyptian elements in later astrological practices in Graeco-Roman Egypt. The first chapter treats divination and its study in general terms. READ MORE

 2. 2. Soil Salinity and Crop Yield at El-Salam Canal Area, Egypt

  University dissertation from Uppsala : Arkeologi och antik historia

  Author : Yasser Hamed Abd El Mageed; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; El-Salam Canal; Egypt; Salinity; Crop yield; Arid;

  Abstract : Soil salinity and solute movements through the soil are considered the most important challenge facing agriculture in Arid and Semiarid regions (e.g., Egypt). READ MORE

 3. 3. Does schooling make sense? A household perspective on the returns to schooling for self-employed, farmers and employees in Egypt

  University dissertation from Almqvist & Wiksell International

  Author : Mattias Lindgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic history; EIHS; casual labour; employees; farmers; SMEs; labour market; returns to schooling; Education; Egypt; Ekonomisk och social historia;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avstår barn i fattiga länder från utbildning framförallt för att de är fattiga eller för att de upplever att skolan inte har något meningsfullt att erbjuda? Svaret på den frågan har stor betydelse för vilken politik som bör föras. Ett empiriskt bidrag till en sådan frågeställning är i vilken utsträckning som utbildning kan tänkas vara ett ?lönsamt? alternativ för individer i olika länder, och, i förlängningen, vilka faktorer som kan tänkas påverka graden av denna lönsamhet. READ MORE

 4. 4. Seismic hazard in Egypt

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Attia El-Sayed; Uppsala universitet.; [1997]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Evaluation of Modern Irrigation Techniques with Brackish Water

  University dissertation from Lund University

  Author : Tarek Selim Aboulila; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Soil water; Soil Salinity; Drip irrigation; HYDRUS-2D 3D; El-Salam Canal; Egypt.;

  Abstract : Popular Abstract in English Improving irrigation practices and optimal exploitation of available water resources are vital issues facing water scarcity and similar problems in arid and semiarid countries (e.g., Egypt and Tunisia). In these countries, the use of saline and low quality irrigation water (i. READ MORE