Search for dissertations about: "Ekonomi"

Showing result 1 - 5 of 3377 swedish dissertations containing the word Ekonomi.

 1. 1. Spatial Spillovers of Knowledge Production : An Accessibility Approach

  Author : Urban Gråsjö; Högskolan Väst; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nationalekonomi; Business and economics; Ekonomi; Economics; Nationalekonomi; Economics; Economics; Nationalekonomi;

  Abstract : The main focus of the thesis is on issues concerning production of knowledge. It is a common observation that knowledge activities have a tendency to agglomerate as well as to spill over in space. READ MORE

 2. 2. Planning alternative development strategies : experiments on the Mexican economy

  Author : Jorge D. Buzaglo; Stockholms universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekonomi; Mexiko;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. An Economic Analysis of Regulation by Conditional Permits

  Author : Erik Lenntorp; Göran Skogh; Nuno Garoupa; Linköpings universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conditional permit; regulation; principal-agent; asymmetric information; enforcement; permit revocation; slippage; ekonomi; juridik; lagstiftning; Economics; Nationalekonomi;

  Abstract : Syftet med denna avhandling är att öka kunskapen om varför villkorade tillstånd inte leder till att en lag fullt ut implementeras.Den lagstiftning som reglerar industriella verksamheter innehåller ofta generella principer. Dessa ska vägleda myndigheten i attbalansera verksamhetens nytta mot eventuella negativa effekter. READ MORE

 4. 4. Does Finance Matter for Corporate Innovation?

  Author : Gustav Martinsson; Hans Lööf; Bart Verspagen; KTH; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Business and economics; Ekonomi; Economics; Nationalekonomi;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Comparative advantages revealed : Experiments with a quadratic programming model of Sweden

  Author : Ronny Norén; Stockholms universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic equilibrium; Comparative advantage; Open economy; Economics; Nationalekonomi; Sverige; Ekonomi;

  Abstract : .... READ MORE