Search for dissertations about: "Elektronik"

Showing result 1 - 5 of 4641 swedish dissertations containing the word Elektronik.

 1. 1. On Design, Analysis, and Implementation of LDI/LDD Lattice Filters

  Author : Johnny Holmberg; Lennart Harnefors; Håkan Johansson; Mälardalens högskola; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electronics; Elektronik; elektronik; Electronics;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Compound semiconductors : defects and relocation of atoms during growth sputtering and diffusion

  Author : Margareta K. Linnarsson; KTH; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; secondary ion mass spectrometry SIMS ; cascade mixing; redistribution; diffusion; defects; passivation; SiC; A1xGa1-xAs; Electronics; Elektronik;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Measurements of Respiratory Carbon Dioxide

  Author : MIA FOLKE; Ylva Bäcklund; Olof Lindahl; Mälardalens högskola; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electronics; Elektronik; elektronik; Electronics;

  Abstract : Koldioxid är en central parameter för metabolismen i alla levande varelser. Hos människan regleras koldioxidhalten främst genom andningen. Därför är det viktigt att kunna mäta och övervaka koldioxidhalten i fysiologiska applikationer så väl inom sportmedicin som inom vården, till exempel på intensivvårdsavdelningar. READ MORE

 4. 4. On Stabilization of Sensorless Synchronous Motor Drives and Traction Converters

  Author : Magnus Jansson; Lennart Harnefors; Mats Alakula; Mälardalens högskola; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electronics; Elektronik; elektronik; Electronics;

  Abstract : Avhandlingen behandlar först och främst styrning av elmotordrifter, men vi tittar även på styrning av nätomriktare för stabil framdrivning av tåg.Två industriprojekt är rapporterade i avhandlingen, i form av delrapporterna ”Sensorless Control of Electrically Excited Synchronous Machines”, ABB Corporate Research och ”Stable and Passive Traction”, Bombardier Transportation. READ MORE

 5. 5. Enhancing Radio Frequency System Performance by Digital Signal Processing

  Author : Charles Nader; Peter Händel; Niclas Björsell; Thomas Eriksson; Högskolan i Gävle; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electronics; Elektronik;

  Abstract : In this thesis measurement systems for the purpose of characterization of radio frequency power amplifiers are studied. Methods to increase the speed, accuracy, bandwidth, as well as to reduce the sampling requirements and testing cost are presented. READ MORE