Search for dissertations about: "Endocrinology"

Showing result 1 - 5 of 260 swedish dissertations containing the word Endocrinology.

 1. 1. Candidate Genes for Late Diabetic Complications

  University dissertation from Endocrinology

  Author : Eero Lindholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TNF; sekretion; LTA; Endocrinology; nephropathy; diabetes mellitus; retinopathy; neuropathy; genetic; UCP; diabetologi; AGER; MHc2TA; HLA-DQB1; Endokrinologi; secreting systems; diabetology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Diabetes karakteriseras av kroniskt förhöjt blodsocker som beror på bristande insulininsöndring och/eller bristfällig känslighet för insulin i kroppens vävnader. Diabetes kan indelas i olika typer beroende på orsak (etiologiskt typ). READ MORE

 2. 2. Heritability of blood pressure: monogenes and polygenes

  University dissertation from Diabetes and Endocrinology

  Author : Cristiano Fava; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; Biomedicinska vetenskaper; Biomedical sciences; kidney; Adducin-1; CLC-kb; Gitelman syndrome; association; heritabilty; genetics; hypertension; Blood pressure; blood pressure variability; Medicin människa och djur ; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : High blood pressure (BP) is associated with cardiovascular morbidity and mortality. Both genetic and environmental factors are implicated in BP homeostatsis and hypertension development. READ MORE

 3. 3. Human glycogen synthase genes. Role in insulin resistance and hypoglycaemia

  University dissertation from Department of Endocrinology, Wallenberg laboratory, Malmö University Hospital

  Author : Marju Orho-Melander; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mutation; GYS2; GYS1; glycogen synthase; glycogen; insulin resistance; hypoglycaemia; liver glycogen synthase deficiency; glycogen storage disease type 0; Type 2 diabetes; metabolic syndrome; expression; chromosome 19; 19q13.3; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Glukos (druvsocker) är den primära energikällan för människan. Därför är det viktigt att effektivt kunna lagra extra socker från blodcirkulationen efter måltider, och att snabbt kunna använda det upplagrade sockret mellan måltiderna. READ MORE

 4. 4. Exploring Positional and Functional Candidate Genes for Type 2 Diabetes

  University dissertation from Lund University, Department of Clinical Sciences, Diabetes and Endocrinology, Malmö University Hospital

  Author : Johan Holmkvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; MODY; type 2 diabetes; Endocrinology; calcium channel; insulin secretion; insulin; single nucleotide polymorphism SNP glucose; linkage disequilibrium; genetic association; genetics;

  Abstract : Type 2 diabetes (T2D) is a complex, metabolic disorder characterized by hyperglycaemia because of defects in insulin secretion and sensitivity. The rapid increase in T2D is likely to reflect the influence of both genetic and environmental factors in disease development. However, the genetic aetiology of T2D remains largely unknown. READ MORE

 5. 5. Genetic and immunological risk factors of gestational diabetes mellitus

  University dissertation from Lund University Department of Clinical Sciences Diabetes and Endocrinology Malmö University Hospital

  Author : Nael Shaat; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; GDM; Association; genetics; gestational diabetes mellitus metabolic syndrome; MODY; type 1 diabetes; risk factors; type 2 diabetes; Endocrinology; diabetology; secreting systems; autoimmunity; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Graviditetsdiabetes (GDM) definieras som nedsatt glukostolerans av varierande svårighets¬grad som upptäcks under graviditet och som oftast försvinner efter förlossning. GDM innebär ökad risk för såväl moder som barn. READ MORE