Search for dissertations about: "Endokrinologi och Diabetologi"

Showing result 1 - 5 of 96 swedish dissertations containing the words Endokrinologi och Diabetologi.

 1. 1. Novel Circulating and Tissue Biomarkers for Small Intestine Neuroendocrine Tumors and Lung Carcinoids

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Tao Cui; Uppsala universitet.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; small intestine neuroendocrine tumors; lung carcinoids; Ma2 autoantibodies; immunohistochemistry; olfactory receptor 51E1; blood samples; antibody suspension bead array; 小肠神经内分泌肿瘤,肺类癌,Ma2自身抗体,免疫组化,嗅觉受体蛋白51E1, 血液样本,抗体悬浮磁珠阵列; Endokrinologi och Diabetologi; Endocrinology and Diabetology; Lung Medicine; Lungmedicin; Molecular Biology; Molekylärbiologi; Oncology; Onkologi;

  Abstract : Small intestine neuroendocrine tumors (SI-NETs) and lung carcinoids (LCs) are relatively indolent tumors, which originate from neuroendocrine (NE) cells of the diffuse NE system. Metastases can spread before diagnosis. Thus, potential cures become unavailable, which entitles new biomarker development. READ MORE

 2. 2. Heritability of blood pressure: monogenes and polygenes

  University dissertation from Diabetes and Endocrinology

  Author : Cristiano Fava; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; Biomedicinska vetenskaper; Biomedical sciences; kidney; Adducin-1; CLC-kb; Gitelman syndrome; association; heritabilty; genetics; hypertension; Blood pressure; blood pressure variability; Medicin människa och djur ; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : High blood pressure (BP) is associated with cardiovascular morbidity and mortality. Both genetic and environmental factors are implicated in BP homeostatsis and hypertension development. READ MORE

 3. 3. Genetic Factors Contributing to Hypertension. With Emphasis on Hypertension in Type 2 Diabetes

  University dissertation from Community Medicine

  Author : Kristina Bengtsson Boström; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; Endocrinology; secreting systems; diabetology; primary care; genetics; Hypertension; type 2 diabetes;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Högt blodtryck (hypertoni) och åldersdiabetes (typ 2 diabetes) är två av västvärldens vanligaste folksjukdomar, i Sverige är förekomsten ca 15% respektive 3,5%. Båda tillstånden ger upphov till hjärta-kärlkomplikationer såsom hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke och orsakar hög sjuklighet och dödlighet i befolkningen. READ MORE

 4. 4. Candidate Genes for Late Diabetic Complications

  University dissertation from Endocrinology

  Author : Eero Lindholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TNF; sekretion; LTA; Endocrinology; nephropathy; diabetes mellitus; retinopathy; neuropathy; genetic; UCP; diabetologi; AGER; MHc2TA; HLA-DQB1; Endokrinologi; secreting systems; diabetology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Diabetes karakteriseras av kroniskt förhöjt blodsocker som beror på bristande insulininsöndring och/eller bristfällig känslighet för insulin i kroppens vävnader. Diabetes kan indelas i olika typer beroende på orsak (etiologiskt typ). READ MORE

 5. 5. Human glycogen synthase genes. Role in insulin resistance and hypoglycaemia

  University dissertation from Department of Endocrinology, Wallenberg laboratory, Malmö University Hospital

  Author : Marju Orho-Melander; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mutation; GYS2; GYS1; glycogen synthase; glycogen; insulin resistance; hypoglycaemia; liver glycogen synthase deficiency; glycogen storage disease type 0; Type 2 diabetes; metabolic syndrome; expression; chromosome 19; 19q13.3; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Glukos (druvsocker) är den primära energikällan för människan. Därför är det viktigt att effektivt kunna lagra extra socker från blodcirkulationen efter måltider, och att snabbt kunna använda det upplagrade sockret mellan måltiderna. READ MORE