Search for dissertations about: "Endokrinologi"

Showing result 1 - 5 of 240 swedish dissertations containing the word Endokrinologi.

 1. 1. Genetic Factors Contributing to Hypertension. With Emphasis on Hypertension in Type 2 Diabetes

  University dissertation from Community Medicine

  Author : Kristina Bengtsson Boström; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; Endocrinology; secreting systems; diabetology; primary care; genetics; Hypertension; type 2 diabetes;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Högt blodtryck (hypertoni) och åldersdiabetes (typ 2 diabetes) är två av västvärldens vanligaste folksjukdomar, i Sverige är förekomsten ca 15% respektive 3,5%. Båda tillstånden ger upphov till hjärta-kärlkomplikationer såsom hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke och orsakar hög sjuklighet och dödlighet i befolkningen. READ MORE

 2. 2. Heritability of blood pressure: monogenes and polygenes

  University dissertation from Diabetes and Endocrinology

  Author : Cristiano Fava; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; Biomedicinska vetenskaper; Biomedical sciences; kidney; Adducin-1; CLC-kb; Gitelman syndrome; association; heritabilty; genetics; hypertension; Blood pressure; blood pressure variability; Medicin människa och djur ; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : High blood pressure (BP) is associated with cardiovascular morbidity and mortality. Both genetic and environmental factors are implicated in BP homeostatsis and hypertension development. READ MORE

 3. 3. Exploring Positional and Functional Candidate Genes for Type 2 Diabetes

  University dissertation from Lund University, Department of Clinical Sciences, Diabetes and Endocrinology, Malmö University Hospital

  Author : Johan Holmkvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; MODY; type 2 diabetes; Endocrinology; calcium channel; insulin secretion; insulin; single nucleotide polymorphism SNP glucose; linkage disequilibrium; genetic association; genetics;

  Abstract : Type 2 diabetes (T2D) is a complex, metabolic disorder characterized by hyperglycaemia because of defects in insulin secretion and sensitivity. The rapid increase in T2D is likely to reflect the influence of both genetic and environmental factors in disease development. However, the genetic aetiology of T2D remains largely unknown. READ MORE

 4. 4. Clinical, Genetic and Metabolic Characterisation of LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults)

  University dissertation from ÅsaLinda Lethagen Wallenberg Laboratory ing 46, Malmö University Hospital, 20502 Malmö, Sweden

  Author : ÅsaLinda Lethagen; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; metabolic syndrome; insulin sensitivity; insulin secretion; GADabs; glutamic acid decarboxylase autoantibodies; Type 2 diabetes; LADA; Type 1 diabetes; IDDM1; IDDM2; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish KLINISK, GENETISK OCH METABOLISK KARAKTERISERING AV LADA (LATENT AUTOIMMUNE DIABETES IN ADULTS) Diabetes mellitus, sockersjuka, har blivit en allt vanligare sjukdom över hela världen. Det finns totalt drygt 100 miljoner diabetiker idag och antalet förväntas åtminstone fördubblas till år 2010. READ MORE

 5. 5. Candidate Genes for Late Diabetic Complications

  University dissertation from Endocrinology

  Author : Eero Lindholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TNF; sekretion; LTA; Endocrinology; nephropathy; diabetes mellitus; retinopathy; neuropathy; genetic; UCP; diabetologi; AGER; MHc2TA; HLA-DQB1; Endokrinologi; secreting systems; diabetology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Diabetes karakteriseras av kroniskt förhöjt blodsocker som beror på bristande insulininsöndring och/eller bristfällig känslighet för insulin i kroppens vävnader. Diabetes kan indelas i olika typer beroende på orsak (etiologiskt typ). READ MORE