Search for dissertations about: "Endoparasitic"

Found 1 swedish dissertation containing the word Endoparasitic.

  1. 1. Ecology of nematophagous fungi in agricultural soils

    University dissertation from Microbial Ecology, Lund University

    Author : Lotta Persmark; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
    Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Organic farming; Fungistasis; Competition; Bacteria; Conidial traps; Rhizosphere; Seasonal variation; Distribution; Endoparasitic; Nematode; Nematode-trapping; Ecology; Ekologi;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Nematofaga svampar förekommer inom många grupper i svampriket och har den gemensamma förmågan att döda nematoder (millimeterstora rundmaskar) och använda dem som näring. Vissa arter är obligata parasiter, medan andra är fakultativa saprofyter, vilket innebär att de förutom att parasitera nematoder lever av dött organiskt material. READ MORE