Search for dissertations about: "Endothelin receptors"

Showing result 1 - 5 of 38 swedish dissertations containing the words Endothelin receptors.

 1. 1. Importance of MAPK and PKC in cerebrovascular endothelin receptor changes

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Marie Henriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; farmakognosi; farmaci; toxikologi; toxicology; pharmacy; pharmacognosy; Pharmacological sciences; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; Fysiologi; Physiology; cerebral arteries; ischemia; receptors; endothelin; Farmakologi;

  Abstract : Endothelin is a vasoactive peptide that exerts its effect through two receptors; the endothelin type A (ETA) and type B (ETB) receptor. The contractile ETA receptor is localized on smooth muscle cells in the vascular wall, while the ETB receptors are mainly situated on endothelial cells, mediating vasodilatation. READ MORE

 2. 2. Altered expression of contractile endothelin receptors in the vascular bed

  University dissertation from Department of Cell and Organism Biology, Lund University

  Author : Mikael Adner; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiovascular system; upregulation; transcriptional regulation; smooth muscle cells; plasticity; organ culture; Endothelin; receptor; Kardiovaskulära systemet;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Blodkärlen har till uppgift att distribuera syre och näring till kroppens alla celler, samt att borttransportera slaggprodukter som sedan bildas efter nyttjandet. Dessutom förmedlas en rad signalsubstanser till kroppens vävnader via blodcirkulationen. READ MORE

 3. 3. Innervation and Functional Aspects of Neuropeptides in the Coronary Circulation

  University dissertation from Department of Internal Medcine, University Hospital of Lund

  Author : Ole Saetrum Opgaard; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; immunohistochemistry.; mRNA; receptors; ET-B; ET-A; endothelin; substance P; calcitonin gene-related peptide; vasoactive intestinal peptide; acetylcholine; NPY; ATP; noradrenaline; nerves; sensory; parasympathetic; sympathetic; veins; Coronary; arteries; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Nätverk av nervtrådar påvisades kring koronara artärer och vener från marsvin och människa. Medelst immunhistokemiska metoder demonstrerades olika signalsubstanser i anknytning till dessa nervtrådar och i olika delar av kärlväggen (endotelet, media, adventitia), och det påvisades hur vissa av dessa substanser var lokaliserade i samma vesikler av ovan nämnda nervtrådar. READ MORE

 4. 4. Endothelin and endothelin receptors in human pregnancy and delivery

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Author : Kerstin Wolff; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endothelin; endothelin receptor; human; pregnancy; preeclampsia; delivery;

  Abstract : From the Division of Clinical Science, Department of Obstetrics and Gynecology, Karolinska Institute, Huddinge University Hospital, Stockholm, Sweden. Endothelin and Endothelin-Receptors in Human Pregnancy and Delivery Kerstin Wolff Background: Endothelin -1 (ET-1) is a 21-amino acid peptide, first described by Yanagisawa et al in 1988. READ MORE

 5. 5. Endothelin and angiotensin II receptors in human coronary arteries and bypass grafts - Alterations in cardiovascular disease

  University dissertation from Experimental Vascular Research, BMC A13, 221 84 Lund

  Author : Angelica Wackenfors; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; vasoconstriction; receptors; cardiovascular disease; human; coronary arteries;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Till gruppen hjärt-kärlsjukdom räknas t.ex. hjärtinfarkt, åderförkalkning, högt blodtryck, kärlkramp och hjärtsvikt. READ MORE