Search for dissertations about: "English"

Showing result 1 - 5 of 918 swedish dissertations containing the word English.

 1. 1. Agreement with Collective Nouns in English

  Author : Magnus Levin; Växjö universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; Engelsk språkvetenskap; English; agreement; concord; collective nouns; language variation; markedness; Longman Spoken American Corpus; grammatical change; corpus; conventionalization; conceptualization; British National Corpus; British English; BNC; Australian English; American English; Agreement Hierarchy; pronouns; English language and literature; Engelska språk och litteratur ; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kollektiva substantiv definieras som substantiv som trots att de är singulara till formen betecknar en grupp av individer och som kan uppträda tillsammans med singulara och plurala verb och pronomina ('it'/'they'). Avhandlingen beskriver variation i kongruens vid kollektiva substantiv i amerikansk, brittisk och australiensisk engelska. READ MORE

 2. 2. Extramural English Matters Out-of-School English and Its Impact on Swedish Ninth Graders' Oral Proficiency and Vocabulary

  University dissertation from Karlstad : Karlstad University

  Author : Pia Sundqvist; Karlstads universitet.; [2009]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Extramural English; out-of-school learning; implicit learning; learner language; oral proficiency; oral fluency; second language acquisition; second language learning; ESL; EFL; vocabulary acquisition; assessment; speaking tests; language diary; motivation; self-efficacy; anxiety; speech; oral communication; core vocabulary; peripheral vocabulary; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; Engelska;

  Abstract : The present study examines possible effects of extramural English (EE) on oral proficiency (OP) and vocabulary (VOC). The study is based on data collected from Swedish learners of ESL in grade 9 (aged 15-16; N=80; 36 boys, 44 girls) over a period of one year. READ MORE

 3. 3. Apologising in British English

  University dissertation from Umeå : Univ. i Umeå, Institutionen för moderna språk

  Author : Mats Deutschmann; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2003]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Linguistic subjects; Lingvistikämnen; apology; speech act; politeness; Brown Levinson; power; solidarity; sociolinguistic variation; pragmatics; BNC; corpus linguistics; British English; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; engelska; English; English language; Engelska;

  Abstract : Avhandlingenatt undersöker funktionen av ursäkten som talakt samt sociala skillnader i dess användande i talad Brittisk engelska inspelad under tidigt 1990-tal. Materialet består av hundratals konversationer från formella och informella sammanhang och sammanlagt ingår över 1700 talare i den undersökta korpusen. READ MORE

 4. 4. English Hemspråk Language in Interaction in English Mother Tongue Instruction in Sweden

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Kirsten Stoewer; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mother tongue instruction; English as a heritage language; conversation analysis; classroom interaction; bilingual interaction; vocabulary teaching; language alternation; Modersmålsundervisning; engelska som modersmål; samtalsanalys; klassrumsinteraktion; tvåspråkig interaktion; ordförråd i undervisning; kodväxling;

  Abstract : The thesis investigates teacher-student interaction in English mother tongue instruction (MTI), offered within mainstream education to English heritage language students in Sweden. In particular, it examines the type of language work that was in focus during the lessons and the ways teacher and students engaged in the language work in situ. READ MORE

 5. 5. On the Relative Order of Adverbs in the I-domain: A study of English and Swedish

  University dissertation from English Studies

  Author : Fabian Beijer; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Relativized Minimality; Starke 2001 ; Cinque 1999 ; Minimalist Program; PAROLE; BNC; functional sequence; functional projection; functional head; hierarchical order; Swedish; English; I-domain; AdvP; adverb phrase; adverb; adverbial; syntactic features; word order; merge; English language and literature; Engelska språk och litteratur ;

  Abstract : This dissertation is a theoretical and empirical investigation of the ordering of adverbs in the I-domain. Within the generative-minimalist framework, adverbs have traditionally been analysed as adjuncts, adjoined to the syntactic structure in semantically appropriate positions (e.g. Jackendoff 1972). READ MORE