Search for dissertations about: "Eric Borgqvist"

Found 2 swedish dissertations containing the words Eric Borgqvist.

 1. 1. Continuum modeling of the mechanical properties of paperboard

  University dissertation from Department of Construction Sciences, Lund University

  Author : Eric Borgqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; director vectors; polyconvexity; plastic spin; creasing; anisotropy; fiberous materials; Continuum Modeling; Paperboard;

  Abstract : Continuum based elasto-plastic models for paperboard have been established in the work herein. The thesis begins with an introductory section that describes some of the background of the problem and gives some more motivation for the modeling choices made in the appended papers. READ MORE

 2. 2. Continuum modelling of the mechanical response of paper-based materials

  University dissertation from Department of Construction Sciences, Lund University

  Author : Eric Borgqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; paperboard; constitutive modeling; anistropy; finte deformations; plasticity; damage; continuum mechanics;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish För att tillverka en pappersbaserad förpackning är det viktigt att materialet är tillräckligt hållfast. Förpackningsmaterial består ofta av kartong, aluminium och polymerfilmer där kartong utgör den största delen av förpackningen och bidrar mest till styvheten. READ MORE