Search for dissertations about: "Erik Uddman"

Found 1 swedish dissertation containing the words Erik Uddman.

  1. 1. Molecular Mechanisms in Vascular Endothelin B Receptor Up-Regulation

    University dissertation from Erik Uddman, BMC A13, 221 84, Lund

    Author : Erik Uddman; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kardiovaskulära systemet; Cardiovascular system; reverse; in vitro pharmacology; organ culture; Endothelin receptors; up-regulation;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Kardiovaskulära sjukdomar står för en stor del av västvärldens sjuklighet och dödlighet. Dessa sjukdomar kännetecknas av förändringar i det kardiovaskulära systemets funktion, vilket kan leda till ökat blodtryck och förträngning av blodkärlen. READ MORE