Search for dissertations about: "Escherichia coli 83972"

Found 4 swedish dissertations containing the words Escherichia coli 83972.

 1. 1. Escherichia coli Fimbriae, Bacterial Persistence and Host Response Induction in the Human Urinary Tract

  University dissertation from Division of Microbiology, Immunology and Glycobiology - MIG

  Author : Göran Bergsten; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mykologi; virologi; bakteriologi; Mikrobiologi; mycology; virology; bacteriology; Microbiology; IL-8; IL-6; neutrophils; GFP; mucosal host response; Type 1 fimbriae; P fimbriae; adherence; virulence factors; regulation; deliberate colonisation; Escherichia coli 83972; Urinary tract infection; asymptomatic bacteriuria;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Urinvägsinfektioner (UVI) är en av våra vanligaste infektionssjukdomar och orsakas oftast av bakterien Escherichia coli (E. coli). Infektionernas svårighetsgrad varierar, beroende på samspelet mellan bakterie och värd. READ MORE

 2. 2. The role of P fimbriae for Escherichia coli establishment and mucosal inflammation in the human urinary tract

  University dissertation from Department of Urology, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Björn Wullt; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bacteriology; Microbiology; asymptomatic bacteriuria; urinary tract infections; deliberate colonization; E. coli 83972; P-fimbriae; Mucosal host response; IL-6; IL-8; neutrophils; regulation.; GFP; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Infektioner i urinvägar, tarm och luftvägar orsakas av bakterier som speciellt anpassats till respektive vävnad. Infektionen börjar med att bakterien binder till slemhinneytan, och därmed sätter igång inflammation och försvar. READ MORE

 3. 3. Mechanisms of microbial-host interaction during asymptomatic bacteriuria

  University dissertation from Division of Microbiology, Immunology and Glycobiology - MIG

  Author : Jenny Grönberg Hernandez; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Asymptomatic bacteriuria; Urinary tract infection; Escherichia coli 83972; IRF3; TLR4; Evolution; host response; promoter polymorphisms; transcription; P fimbriae; Type 1 fimbriae;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Mer än hälften av alla kvinnor har haft en urinvägsinfektion. Infektionen uppkommer när bakterier når urinblåsan och börjar växa. Immunförsvaret känner igen bakterierna, reagerar med en inflammation och symptom som sveda, trängningar och smärtor i nedre magtrakten uppstår. READ MORE

 4. 4. Molecular determinants of disease severity in urinary tract infection

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Ines Ambite; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Asymptomatic bacteriuria; urinary tract infection; acute pyelonephritis; cystitis; Escherichia coli 83972; host response; NlpD; RNA Polymerase II; transcription regulation; inflammasome; Il-1β; ASC; NLRP-3; hyper-inflammatory disorder; MMP-7; IL-1RA; genetic susceptibility; IRF-7; siRNA therapy; P fimbriae; type 1 fimbriae;

  Abstract : In the urinary tract, Escherichia coli infection may result in life-threatening disease, or asymptomatic bacterial carriage, comparable to bacterial commensalism in the gut. Pathogenic strains trigger a disease provoking host response which differs depending on the infected organ. READ MORE