Search for dissertations about: "Ester Andréasson"

Found 1 swedish dissertation containing the words Ester Andréasson.

  1. 1. Digitalisering i den offentliga förvaltningen IT, värden och legitimitet

    University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

    Author : Ester Andréasson; Elin Wihlborg; Ulf Melin; Gun Hedlund; [2015]
    Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; e-government; public administration; digitalisation; legitimacy; values; IT; public reform; e-förvaltning; offentlig förvaltning; digitalisering; legitimitet; värden; IT; reform;

    Abstract : Vi lever i ett samhälle där elektronisk information och kommunikation får en allt större betydelse både i vardags- och arbetslivet. I föreliggande avhandling studeras den utveckling som innebär att offentliga organisationer digitaliseras, det som kan kallas för e-förvaltning. READ MORE