Search for dissertations about: "Eva Maria Jernsand"

Found 2 swedish dissertations containing the words Eva Maria Jernsand.

 1. 1. A marketing design approach to destination development

  Author : Eva Maria Jernsand; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; destination development; place branding; participatory design; experience innovation; place branding;

  Abstract : An increasing demand for environmental, socio - cultural and political aspects has led to that more integrated methods of tourism planning has evolved, which emphasize sustainability as a key fa c- tor. However, it is argued that the term sustainability is used carelessly and that the social aspect is often overlooked. READ MORE

 2. 2. Inclusive place branding – What it is and how to progress towards it

  Author : Eva Maria Jernsand; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Regional utveckling Platsmarknadsföring; Place marketing; Regional planning;

  Abstract : Den här avhandlingen handlar om att arbeta med platsvarumärken på ett inklu-derande sätt. Forskare har på senare år uttryckt att fler aktörer, inte minst invå-nare, måste delta aktivt i platsvarumärkesprocessen. READ MORE