Search for dissertations about: "Företagsekonomiska institutionen"

Showing result 1 - 5 of 556 swedish dissertations containing the words Företagsekonomiska institutionen.

 1. 1. Conditions for successful co-operation : an institutional perspective on the network relationship as governance mode

  Author : Jonas Dahlqvist; Uppsala universitet; []
  Keywords : Företagsorganisation; Företagsledning; Företagsformer;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Teknologi och ekonomisystem inom produktionsenheter : en undersökningsmodell

  Author : Jonas Gerdin; Uppsala universitet; []
  Keywords : Företagsekonomi; Redovisning;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Developing, recognizing and utilizing subsidiary competence : a study of MNC Centres of Excellence

  Author : Christine Holmström; Uppsala universitet; []
  Keywords : SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Multinationella; Företag; Företagsekonomi; Företagsledning; Beslutsmetoder; Planeringsmetoder;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Kontraktets funktion i varaktiga affärsförbindelser : en analys av några stora svenska företag

  Author : Tommy Roxenhall; Uppsala universitet; []
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Elanvändning och industriella nätverk : fallet Hallsta pappersbruk

  Author : Torkel Wedin; Uppsala universitet; []
  Keywords : Företagsledning; Beslutsmetoder; Planeringsmetoder; Företag; Särskilda;

  Abstract : .... READ MORE