Search for dissertations about: "Företagsledning"

Showing result 1 - 5 of 30 swedish dissertations containing the word Företagsledning.

 1. 1. Coordinated Multi-Stage Inventory Systems with Stochastic Demand

  University dissertation from Jonas Andersson, Division of Production Management, Lund University

  Author : Jonas Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Management of enterprises; Produktionsteknik; Production technology; Nash Equilibria; Multi-Echelon; Coordination; Stochastic; Supply Chain; Inventory Control; Företagsledning; management;

  Abstract : This thesis is based on six scientific papers providing different methods for coordinated inventory control in supply chains. The main focus is on supply chains in connection with distribution of products to customers. Two different problem areas are considered. READ MORE

 2. 2. Customer-Perceived Service-Quality and Technology-Based Self-Service

  University dissertation from Lund Business Press

  Author : Johan Anselmsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; service technology; customer characteristics; self-service technology; service marketing; Service quality; technology-based self-service; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I litteraturen kring marknadsföring av tjänster har det i flera sammanhang diskuterats hur tjänster baserade på kombinationer av kundmedverkan och teknologi kan erbjudas till kunden. Exempel som behandlats är bankers uttagsautomater, självbetjäning på bensinstationer och automatiska banktjänster över telefon. READ MORE

 3. 3. Accident risk and safety protection in automated production

  University dissertation from National Institute for Working Life

  Author : Tomas Backström; [1996]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; computer control; Safety; mechanization; safeguard; safety device; model; manufacturing; industry; technical fault; machine failure; prevention; Teknik; Technological sciences; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar automationsolycksfall inom tillverkningsindustrin. Automationsolycksfall definieras som ett olycksfall där en person skadas av en energi som kontrollerades, eller borde ha kontrollerats, av en automatiserad utrustning. Avhandlingen grundar sig på av fem vetenskapliga artiklar. READ MORE

 4. 4. Collaboratively Learning Marketing: How Organizations Jointly Develop and Appropriate Marketing Knowledge

  University dissertation from Lund Business Press

  Author : Claus Baderschneider; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Strategic alliances; Learning content; Marketing; Knowledge; Collaborative learning; Strategic collaboration; Organizational learning; Inter-organizational learning; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Företagen har mer och mer problem att generera och utveckla kunskaper i samarbete med andra, enskilda företag. Forskare inom det teoretiska område kooperativ inlärning har börjat att undersöka hur partnerorganisationer lär sig att samarbeta med varandra. READ MORE

 5. 5. Stories of Achievements - Narrative Features of Organizational Performance

  University dissertation from Lund University Press

  Author : Hervé Corvellec; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Narrative; Organizational performance; Management of enterprises; Annual reports.; Public Libraries; Sport; Management literature; Management terminology; Företagsledning; management;

  Abstract : Stories of achievements is a study concerning uses of the notion of organizational performance. It shows the variety of meanings given the notion in dictionaries, management literature, sports, and performance indicators; it also explores how such meanings are constructed and how they are attached to this notion in new contexts, such as in the activity reports of public libraries. READ MORE