Search for dissertations about: "Försvarshögskolan."

Showing result 1 - 5 of 48 swedish dissertations containing the word Försvarshögskolan..

 1. 1. Wargaming in Military Education for Army Officers and Officer Cadets

  University dissertation from King's College London

  Author : Johan Elg; Försvarshögskolan.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; wargaming; wargame; instructor; gamification; game-based learning; buy-in; officer education; officer cadet; Sandhurst; West Point; UK; USA; Sweden; Germany; Japan; game director; krigsspel; utbildningsspel; militär utbildning; officersutbildning; Sverige; USA; Storbritannien; Tyskland; Japan; spelbaserat lärande; brädspel; spel; simulering; Försvarshögskolan; instruktör; Krigsvetenskap; Krigsvetenskap;

  Abstract : Wargaming has been part of military curricula for about 200 years since the introduction of Kriegsspiel, but it is still something of an art form. This thesis attempts to theorise the practice of military educational wargaming, and specifically to explore why such wargaming takes the form it does. READ MORE

 2. 2. Crisis-induced learning in public sector organizations

  University dissertation from Stockholm : Försvarshögskolan (FHS)

  Author : Edward Deverell; Försvarshögskolan.; [2010]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; crisis-induced learning; crisis management; organizational learning; public organizations; case studies; flexibility; centralization; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan;

  Abstract : How do public organizations manage crises? How do public organizations learnfrom crises? These seemingly basic questions still pose virtual puzzles for crisismanagement researchers. Yet, the interest of the academic and practitionerrealms in crisis management has grown in recent years. READ MORE

 3. 3. Crisis and Perspectives on Policy Change Swedish Counter-terrorism Policymaking

  University dissertation from Stockholm : Crismart, Försvarshögskolan

  Author : Dan Hansén; Försvarshögskolan.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Stressing Knowledge : Organisational closed-ness and knowledge acquisition under pressure

  University dissertation from Stockholm : Försvarshögskolan (FHS)

  Author : Mats Koraeus; Försvarshögskolan.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; crisis management; knowledge management; organisational learning; organisational behaviour; expertise; advisory; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan;

  Abstract : Organisations have been analytically conceptualised as being somewhat analogous to individuals for a long time. They have culture; they can learn; and they can behave in various odd ways. READ MORE

 5. 5. Early Experience, Maternal Care and Behavioural Test Design Effects on the Temperament of Military Working Dogs

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Pernilla Foyer; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Försvarshögskolan.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Early experience; Maternal care; Dog; Military Working Dog; Behaviour; Temperament test; Stress; Försvarssystem; Military Technology;

  Abstract : För över 15 000 år sedan började våra anfäder avla på vargar och lade då grunden för den uppsjö av olika hundraser vi ser idag. Exakt hur den här processen såg ut, när eller vart den startade vet vi faktiskt inte med säkerhet, men att vargen/hunden var det första djur att påbörja en sådan förändring, det vet vi. READ MORE