Search for dissertations about: "FABP2"

Found 2 swedish dissertations containing the word FABP2.

 1. 1. Common variants in genes regulating free fatty acid metabolism and risk of type 2 diabetes and cardiovascular disease

  University dissertation from Dept of Medicine, Kalmar Hospital, S-391 85 Kalmar, Sweden

  Author : Martin Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cardiovascular disease; free fatty acids; genetics; UCP1; beta3-adrenergic receptor; beta2-adrenergic receptor; type 2 diabetes mellitus; FABP2; stroke; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning (Summary in Swedish) Syftet med de studier som ligger till grund för denna avhandling är att klarlägga den genetiska och metabola bakgrunden till typ 2 diabetes (åldersdiabetes) och dess komplikationer. Typ 2 diabetes ökar mycket snabbt i Sverige och i världen och många forskare talar om en världsomfattande diabetesepidemi. READ MORE

 2. 2. On certain genetic and metabolic risk factors for carotid stenosis and stroke

  University dissertation from Institutionen för medicin och vård

  Author : Pär W. Wanby; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Keywords : LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; VETERINARY MEDICINE Medicine; VETERINÄRMEDICIN Medicin; Carotid artery diseases; Carrier proteins; genetics; Cerebrovascular accident; Cerebrovascular disorders; Genetic predisposition to disease; Polymorphism; genetic; Medicin; Medicine;

  Abstract : The present study evaluated genetic and metabolic factors influencing the risk of acute cerebrovascular disease (CVD) and internal carotid artery stenosis (ICA stenosis) in a Swedish community. The threonine (T) containing protein of the FABP2 A54T gene polymorphism has a greater affinity for long chain fatty acids (FFAs) than the alanine (A) containing protein. READ MORE