Search for dissertations about: "FACTS."

Showing result 1 - 5 of 199 swedish dissertations containing the word FACTS..

 1. 1. Causal Facts

  University dissertation from Thales

  Author : Johannes Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; causation; trope; disposition; causal explanation; causal law; Philosophical logic; counterfactual conditional; causal mechanism; Teoretisk filosofi; logik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vad är ett orsakssamband? Och vad är en orsak? Författaren hävdar att orsakssamband är lika verkliga och lokala som dess orsaker och effekter. Denna position är diametralt motsatt synen att orsakssamband i den mån de alls kan sägas finnas är instanser av lagbundenheter; en syn som (med viss orätt) tillskrivs David Hume, och som sedan dennes Treatise (1739) under långa tider i flera vetenskaper präglat synen på orsakssambandens natur. READ MORE

 2. 2. Violent female offenders : Facts and preconceptions

  University dissertation from Stockholm : Psykologiska institutionen

  Author : Jenny Yourstone; Stockholms universitet.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Female; Violence; Crime; Psychosocial background; Gender bias; Stereotypes; In-group bias; Forensic psychiatry; Mental disorders; Legal insanity; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; psykologi; Psychology;

  Abstract : Women’s comparably low participation in criminal activity has resulted in little overall attention to female offenders in criminological research. The general aim of the present thesis is to illuminate aspects of particular significance for understanding female perpetrators of very serious crimes. READ MORE

 3. 3. Power and Social Ontology

  University dissertation from Bokbox förlag

  Author : Åsa Burman; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Filosofi; Philosophy; John Searle; Social structures; Institutional facts; Moral facts; Opaque kinds of social facts; Social power; Philosophy of special sciences; Collective intentionality; Särskilda vetenskapers filosofi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen presenteras en teori om social makt, baserad på nya utvecklingar inom fältet social ontologi. Jag argumenterar för att en begreppsanalys av social makt kan berikas genom att dra nytta av resultaten inom social ontologi, men även att detta fält kan berikas, och faktiskt kräver, en analys av maktbegreppet. READ MORE

 4. 4. Power Electronics for Mitigation of Voltage Sags and Improved Control of AC Power Systems

  University dissertation from Institutionen för elkraftteknik

  Author : Marcio Magalhães de Oliveira; KTH.; [2000]
  Keywords : power electronics; power quality; voltage sags; voltage-source converters; Custom Power; FACTS; real-time simulations; solid-state devices;

  Abstract : The thesis deals with the application of compensators andswitches based on power electronics in AC transmission anddistribution systems. The objective of the studieddevices/equipment is the power flow and voltage control intransmission systems and the mitigation of voltage sags andmomentary interruptions to critical loads in distributionsystems. READ MORE

 5. 5. Power System Stability Enhancement Using Shunt-connected Power Electronic Devices with Active Power Injection Capability

  University dissertation from Institutionen för elkraftteknik

  Author : Mebtu Bihonegn Beza; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Power Oscillation Damping POD ; energy storage; Adaptive estimation; Static Synchronous Compensator STATCOM ; Recursive Least Square RLS ; Transient Stability Enhancement TSE ; FACTS; Static Var Compensator SVC ;

  Abstract : Power electronic devices such as Flexible AC Transmission Systems (FACTS), both in shunt and series configuration, are widely used in the power system for power flow control, to increase the loading capability of an existing line and to increase the security of the system by enhancing its transient stability. Among the shunt-connected FACTS controllers family, the Static Synchronous Compensator (STATCOM) and the Static Var Compensator (SVC) are two key devices for reinforcing the stability of the AC power system. READ MORE