Search for dissertations about: "Factor VIII"

Showing result 1 - 5 of 44 swedish dissertations containing the words Factor VIII.

 1. 1. Pharmacokinetic dosing of factor VIII and factor IX in prophylactic treatment of haemophilia

  University dissertation from Hospital Pharmacy, Malmö University Hospital, S-205 02 Malmö, Sweden

  Author : Maj Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Haematology; Prophylaxis; Pharmacokinetics; Pharmaceutical service; Haemophilia B; Haemophilia A; Factor IX; Factor VIII; Drug distribution; Cost-effectiveness; Dosage; extracellular fluids; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Målet med avhandlingen är en ökad kostnadseffektivitet i förebyggande behandling av blödarsjuka. Allmän bakgrund om blödarsjuka och förebyggande behandling Blödarsjuka är en ärftlig sjukdom som endast uppträder hos män, även om anlaget överförs av kvinnliga bärare. READ MORE

 2. 2. Human coagulation factor VIII : purification, characterization and biological interactions

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Karin Sewerin; Uppsala universitet.; [1987]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PHARMACY; FARMACI;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Pro- and anticoagulant activities of factor V

  University dissertation from Department of Clinical Chemistry, Lund University

  Author : Elisabeth Thorelli; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk kemi; Clinical chemistry; activated protein C; protein S; factor VIII; factor V; procoagulant; anticoagulant; Haematology; extracellular fluids; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish När en skada på ett kärl uppstår sätts blodkoagulationen igång. En rad reaktioner mellan olika proteiner, såsom proenzymer, enzymer och kofaktorer sker då på negativt laddade ytor som exponeras i samband med skadan. Därigenom omvandlas flytande blod till levrat blod och kärlskadan täpps igen. READ MORE

 4. 4. Haemophilia in Sweden – Studies on mutations and clinical implications

  University dissertation from Department of Paediatrics, Lund University

  Author : Annika Mårtensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; haemophilia; factor VIII; factor IX; factor 8 gene; factor 9 gene; carriers; prenatal diagnosis; mutations; inhibitors; haplotype;

  Abstract : Introduction: Haemophilia A (HA) and B (HB) are two of our most common inherited bleeding disorders and are due to a variety of gene mutations. Aims: The overall objective of the present research was to perform clinical and basic scientific studies on haemophilia in Sweden to further improve and individualise the care of haemophilia patients and their relatives. READ MORE

 5. 5. Structural and functional studies of factor V in health and disease

  University dissertation from Mårten Steen, Dept of Clinical Chemistry, University hospital Malmö, 205 02 Malmö

  Author : Mårten Steen; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Klinisk kemi; Clinical chemistry; APC resistance and hemophilia; thrombosis; factor VIII; coagulation; factor V;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish När folk frågat mig vad det är egentligen jag håller på med på labbet, brukar jag lite slarvigt svara att jag jobbar med blod. Jag tänkte här lite närmare gå igenom vad det är jag egentligen gjorde på labbet för Er som undrat. Jag har studerat ett protein i blodkoagulationen som heter faktor V (läs 5). READ MORE