Search for dissertations about: "Faina Reinprecht"

Found 1 swedish dissertation containing the words Faina Reinprecht.

  1. 1. Hypertension, blood pressure, cognition and cerebral blood flow in the cohort of "Men born 1914"

    University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

    Author : Faina Reinprecht; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
    Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; samhällsmedicin; Social medicine; Socialmedicin; Gerontologi; Gerontology; neuropsykologi; neurofysiologi; neurophysiology; Neurologi; regional cerebral blood flow; cohort study; Neurology; neuropsychology; blood pressure; blood pressure monitoring; risk factors; Hypertension;

    Abstract : Popular Abstract in Swedish Flertal studier talar för att såväl vaskulär demens som demens av Alzheimers typ är relaterade till blodtrycksnivå tidigare under livet. En studie har visat att redan blodtrycket vid 50- årsåldern är relaterat till kognitiva (intellektuella) funktioner vid 70-års ålder. READ MORE